اعلام بار سراسری باریار

باریار سامانه جامع اطلاعاتی صنعت حمل‌ونقل بار جاده‌ای و خدمات وابسته به آن است. هدف باریار برقراری ارتباط آسان، سریع و شفاف میان رانندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل و صاحبان بار است.

راحت

به راحتی در باریار بار پیدا کنید!

سریع

به راحتی در باریار بار پیدا کنید!

مطمئن

به راحتی در باریار بار پیدا کنید!

به صرفه

به راحتی در باریار بار پیدا کنید!

باریار برای رانندگان

 • باریار پُر بار: به کمک باریار، همه‌جا بار پیدا کنید.
 • تماس بی‌واسطه و بدون کمیسیون: بدون واسطه و بدون پرداخت کمیسیون اطلاعات شرکت‌های حمل‌ونقل و صاحبان بار را مشاهده کنید و با آن‌ها تماس بگیرید.
 • گوش‌به‌زنگ: بدون مراجعه به اپلیکیشن، اعلام بارهای متناسب با نیازتان به شما اعلام می‌شود.
 • دسترسی به شرکت‌های حمل‌ونقل: شرکت‌های حمل‌ونقل سراسر کشور و فهرست بارهای اعلامی آن‌ها را ببینید و با آن‌ها تماس بگیرید.
اپلیکیشن باریار برای رانندگان
اپلیکیشن باریار برای شرکت های حمل و نقل

باریار برای شرکت ها

 • باریار یار شرکت‌های حمل‌ونقل: باریار خود را یار شرکت‌های حمل‌ونقل می‌داند و قرار نیست جای آن‌ها را بگیرد.
 •  اعلام بار آسان و متفاوت: مانند نوشتن روی تابلوی پایانه اعلام بار کنید و به‌راحتی تابلوی کامل را در شبکه‌های اجتماعی ارسال کنید.
 • پیشنهاد هوشمند راننده: شماره تماس رانندگان آماده‌به‌کار را متناسب با اعلام بارتان مشاهده کنید و با آن‌ها تماس بگیرید.
 • مشاهده سالن بار سراسری: اعلام بارهای 7 روز آینده را در سالن بار سراسری باریار ببینید و برای حمل آن‌ها تماس بگیرید.
 • تماس بی‌واسطه و بدون کمیسیون: بدون واسطه و بدون پرداخت کمیسیون مشخصات رانندگان و صاحبان بار را مشاهده کنید و با آن‌ها تماس بگیرید.

باریار برای صاحبان بار

 • اعلام بار آسان: به‌راحتی مشخصات بارتان را ثبت کنید تا باریار آن را به اطلاع باربری‌ها و رانندگان برساند.
 •  پیشنهاد هوشمند راننده: شماره تماس رانندگان آماده‌به‌کار را متناسب با اعلام بارتان دریافت کنید و با آن‌ها تماس بگیرید.
 • تماس بی‌واسطه و بدون کمیسیون: بدون واسطه و بدون پرداخت کمیسیون اطلاعات شرکت‌های حمل‌ونقل و رانندگان را دریافت کنید و با آن‌ها تماس بگیرید.
 • ارسال مشخصات بار به شبکه‌های اجتماعی: به‌راحتی مشخصات بار خود را به شبکه‌های اجتماعی ارسال کنید.
 • دسترسی سریع به شرکت‌های حمل‌ونقل: در هر شهری که هستید از شرکت‌های حمل‌ونقل نزدیک خود مطلع شده و برای تشریفات بارنامه با آن‌ها مستقیماً تماس بگیرید.
اپلیکیشن باریار برای صاحب بار
فهرست