insert ads

Jun 18, 2017
یکی از معتبرترین و رایج ترین ابزارهای شخصیت شناسی است که اولین بار توسط ایزابل مایرز و کاترین بریگز در سال ۱۹۵۶ میلادی به دنیای روانشناسی معرفی شد و تاکنون در بسیاری از کشورها در حوزه روانشناسی فردی و سازمانی مورد استفاده قرار گرفته است. این تست ترجیحات شخصیتی افراد را در ۴ حوزه ی سبک نگرش افراد نسبت به ایده ها و انسانها (برونگرایی E – درونگرایی I)، سبک جمع آوری اطلاعات (شهودی N – حسی S)، سبک ارزیابی اطلاعات بدست آمده و تصمیم گیری بر اساس این اطلاعات (احساسی F 
گزارش خود را وارد کنید
Message *
Sign in
Username
Password
Forgot your password? Remind