خوش آمدید ، میهمان ! ورود عضویت  
ارسال آگهی

دفترچه راهنمای راننده

کامیون و بارگیر ۲۸ بهمن, ۱۳۹۴

download

دفترچه راهنمای راننده ولوو FH , FM        دانلود

دفترچه راهنمای راننده کامیون کشنده البرز T375-دانگ فنگدانلود

دفترچه راهنمای راننده کامیون کشنده کاوه-KT420   دانلود

دفترچه راهنمای راننده کامیون کمپرسی کاوه-KD420 دانلود

دفترچه راهنمای راننده کامیونت الوند ۶٫۵ و ۸٫۵ تن-فوتون  دانلود

دفترچه راهنمای راننده وانت باردودانلود

دفترچه راهنمای راننده کالیفرنیادانلود

716 بازدید کل ، 1 امروز

انواع کامیون و بارگیر

کامیون و بارگیر ۹ آبان, ۱۳۹۴

انواع کامیون و بارگیر

 

الف: بار محوری

حداکثر فشار وارد از محورهای وسایل نقلیه بر سطح راه نباید از حدود ذیل تجاوز نماید:

۱-    محور راهنما(دوچرخ)…………۸تن (هشت تن)

۲-    محور منفرد(چهار چرخ)………۱۳تن (سیزده تن)

۳-    محور زوج(هشت چرخ)………..۲۲تن (بیست و دو تن)

۴-    محور تریوله ………………….۲۴تن ( بیست و چهار تن)

ب: وزن مجاز کامیون‌ها

۱-    کامیون دو محور (شش چرخ)…………۲۰ تن (بیست تن)

۲-    کامیون سه محور (ده چرخ) ………….. ۲۸تن (بیست و هشت تن)

تبصره: وزن مجاز سایر کامیون‌های مشمول این بند به شرح جدول شماره ۱ پیوست می باشد.

ج: وزن مجاز وسایل نقلیه مفصل دار

۱-   ج:تریلی‌ها(کشنده + نیمه یدک، بارگیر مستقیما بوسیله چرخ پنجم به کشنده متصل است)

 1. تریلی چهار محور چهارده چرخ …۳۴تن(سی و چهارتن)(فاصله بین دو محور عقب تریلر کمتر از ۲ متر)
 2. تریلی چهار محور چهارده چرخ…۳۸تن(سی و هشت تن)(فاصله بین دو محور عقب تریلر بیشتر از ۲ متر)
 3. تریلی پنج محور دوازده چرخ …..۴۲تن(چهل و دو تن)
 4. تریلی پنچ محور هیجده چرخ ……۴۴ تن(چهل و چهار تن)
 5. تریلی شش محور شانزده چرخ….۴۴ تن(چهل و چهار تن)

۲-   ج:کامیون با یدک(بارگیر بطور غیر مستقیم بوسیله مالبند و قفل و پین به کامیون متصل می شود)

۱-    کامیون دو محور شش چرخ با یدک دو محور شش چرخ…..۳۳تن(سی و سه تن)

۲-    کامیون دو محور شش چرخ با یدک سه محور ده چرخ…….۳۵تن(سی و پنج تن)

۳-    کامیون سه محور ده چرخ با یدک دو محور شش چرخ…….۴۰تن(چهل تن)

۴-    کامیون سه محور ده چرخ با یدک سه محور ده چرخ……….۴۲تن(چهل و دو تن)

 تبصره ۱:وزن مجاز سایر وسایل نقلیه مفصلدار مشمول این بند به شرح جداول ۲ و ۳ پیوست می باشد.
تبصره۲:در هر صورت حداکثر وزن کامیون و وسایل نقلیه مفصلدار با بار نباید از میزان مندرج در کارت مشخصات آن تجاوز نماید.

ضمنا جدول شماره ۴ پیوست به جدول ۳ مندج در ماده ۱۲ فصل سوم دستورالعمل جابجایی محصولات ترافیکی در راههای کشور موضوع تبصره ۴ بند “د” مقررات حمل و نقل بار در راههای (اصلاحی به موجب ابلاغیه شماره ۱۱/۱۵۹۶ مورخ ۲/۲/۸۳) اضافه می گردد.

 سرپرست وزارت راه و ترابری: علی نیکزاد

 تاریخ نامه:۰۱/۱۲/۸۹

 شماره نامه:۱۵۰۸۰۷/۱۱

================================

محموله های ترافیکی

محموله هایی مشمول طرح ترافیک می شوند که از نظر حجمی و وزنی بزرگتر از حد استاندارد باشند .

طول کل : بیشتر از ۵۰/۱۶ متر

عرض محموله : بیشتر از ۶۰/۲ متر

ارتفاع کل از کف زمین تا انتهای بار : ۵۰/۴

معمولاً برای حمل محموله هایی که حجمشان بسیار بزرگتر از حد استاندارد باشد از خودروهای سواری برای اسکورت کشنده در نظر گرفته می شود .

کامیون اطاقدار ۶ چرخ

این نوع کامیون برای جابجا کردن محموله هایی با حجم و وزنی بزرگتر از خاور ۹۱۱ استفاده می شود.

طول اطاق خودرو : ۸۰/۵ ای ۶ متر

عرض اطاق خودرو : ۲۰/۲ متر

ظرفیت وزنی خودرو : تا سقف ۱۰ تن

توجه داشته باشید که محموله مورد نظر شما باید حدود ۲ سانتی متر از دیواره های اطاق خودرو کوچکتر باشد.

کامیون اطاقدار ۱۰ چرخ

این نوع کامیون برای جابجا کردن محموله هایی با حجم و وزنی بزرگتر از ظرفیت کامیون اطاقدار ۶ چرخ استفاده می شود.

طول اطاق خودرو : ۸۰/۶ الی ۷ متر

عرض اطاق خودرو : ۲۵/۲ متر

ظرفیت وزنی خودرو : تا سقف ۱۵ تن

توجه داشته باشید که محموله مورد نظر شما باید حدود ۲ سانتی متر از دیواره های اطاق خودرو کوچکتر باشد.

بغلدار چادری

این دستگاه همانطور که از اسمش پیداست برای حمل محموله های ترانزیتی (بسته بندی شده) و محموله هایی که حجم بالایی ندارند به کار می رود. (برخلاف تریلی کفی(

ابعاد و ظرفیتها :

طول : ۱۲ ال ۶۰/۱۳ متر

عرض : ۵۰/۲ متر

ارتفاع از سطح زمین تا سر چادر : ۶۰/۲ تا ۸۵/۲ متر

ظرفیت حمل بار : ۲۲ تن

جامبو

البته ترانزیت های دیگری هم استفاده می شوند که جامبو نام دارند .

جامبوها بزرگترین ترانزیت ها هستند .

طول بارگیر آنها کمتر از ۶۰/۱۳ متر نیست .

کمرشکن ها

کمرشکن ها توانایی حمل بار بیشتری نسبت به تریلی ها دارند و به همین دلیل معمولاً برای حمل محموله های حجیم و سنگین استفاده می شود (ترافیکی(

ما ابعاد و ظرفیت آنها را در اختیار شما قرار داده ایم .

کمرشکن ۲ محور (با محورهای کشنده جمعاً ۵ محور) :

وزن کل کشنده و دنباله : ۱۶ تن

ظرفیت حمل : ۲۴ تن

جمع وزن کشنده با بار : ۴۰ تن

طول بار خور (کف) : ۸ الی ۹ متر

طول کل (کشنده و دنباله) : ۵/۱۶ متر

عرض : ۶۰/۲ متر

 کمرشکن ۴ محور (با محورهای کشنده جمعاً ۷ محور) :

وزن کل کشنده و کف : ۲۴ تن

ظرفیت حمل : ۳۸ تن

جمع وزن کشنده با بار : ۶۲ تن

طول بار خور (کف) : ۱۱ الی ۱۲ متر

طول کل (کشنده و دنباله) : ۲۰ متر

عرض : ۳ متر

کمرشکن ۱۱ محور:

به این دستگاه قبل از دنباله ۴ محور قطعه ای بنام دالی وصل می شود که ۴ محور دارد .

کشنده (۳ محور) + دالی (۴ محور) + دنباله (۴ محور) = ۱۱ محور

وزن دالی : ۱۰ الی ۱۲ تن

وزن کل (کشنده و دالی و دنباله) : ۴۱ تن

ظرفیت حمل : ۵۵ تن

جمع وزن کل با بار : ۹۶ تن

طول بار خور (کف) : ۱۱ الی ۱۲ متر

عرض : ۳ متر

طول کل (کشنده و دنباله و دالی) : بیشتر از ۲۲ متر

تریلی کفی

این دستگاه ها برای حمل محموله هایی که نیاز به بسته بندی ندارند یا بارگیری آنها با جرثقیل صورت می گیرد و یا حجم زیادی دارند (ترافیکی) به کار می روند

ابعاد و ظرفیتها :

طول کف : ۱۰ الی ۶۰/۱۳ متر

عرض : ۴۰/۲ الی ۵۰/۲ متر

ارتفاع از سطح زمین : ۴۰/۱ الی ۷۰/۱ متر

ظرفیت کل : تا سقف ۴۰ تن

ظرفیت کل : تریلی های دارای کارت ۹۶ یا ۷۸ یا ۵۶ تن (کشنده تک محور ۴۲ تن و کشنده جفت محور ۴۴ تن)

تریلی بغلدار

این دستگاه تقریباً مثل کامیونهای اطاقدار می باشد ، ولی ظرفیت وزنی و حجمی بیشتری نسبت به آنها دارد . توجه داشته باشید که درب های بغل آن همگی باز می شوند (برای بارگیری و تخلیه آسانتر)

ابعاد و ظرفیتها :

طول دنباله (کف) : ۱۲ الی ۶۰/۱۳ متر

عرض : ۴۰/۲ الی ۵۰/۲ متر

ارتفاع از سطح زمین : ۴۰/۱ الی ۵۰/۱

ارتفاع دیواره ها : ۸۰ الی ۱۲۰ سانتی متر

ظرفیت کل : ۴۰ تن

مقررات حمل و نقل بار در راهها

مقررات حمل و نقل بار در راهها

الف- بار محوری

تعریف- فشار یا نیروی وزن وارده از سوی هر یک از محورهای وسایل نقلیه بر سطح راه را بار محوری می‌نامند.

حداکثر فشار وارد از محورهای راهنما، منفرد و زوج بر سطح راه نباید از حدود ذیل تجاوز نماید.

۱-     محور راهنما (دوچرخ) شش تن

۲-     محور منفرد (چهار چرخ) سیزده تن

۳-     محور زوج (هشت چرخ) بیست تن

تبصره ۱- برای استفاده از حداکثر فشار تعیین شده در فوق اندازه لاستیک چرخها نباید از ۲۰*۷۵۰ کمتر باشد.

تبصره ۲-  چنانچه فاصله دو محور مجاور از یکدیگر کمتر از دو متر باشد، آن دو محور را روی هم محور زوج نامند و اگر فاصله از دو متر بیشتر باشد هر کدام محور منفرد محسوب می‌شود.

ب- وزن مجاز کامیونها

حداکثر وزن کامیون با بار آن نباید از حدود ذیل تجاوز نماید:

– کامیون دو محور ۱۹ تن

– کامیون سه محور ۲۶ تن

ج- وزن مجاز وسایل نقلیه مفصل دار

اول- کامیون نیمه یدک (بارگیر مستقیماً به وسیله چرخ پنجم به کامیون اتصال دارد) شامل:

۱-     تریلی سه محور ده چرخ بیست و شش تن

۲-      چهار محور چهارده چرخ سی و دو تن (چنانچه فاصله بین دو محور عقب تریلی از دو متر تجاوز نماید. حداکثر وزن جاز (تریلی با محموله)، ۳۶ تن می‌باشد).

۳-     تریلی پنج محور دوازده چرخ سی و چهار تن

تبصره- در صورتی که مشخصات چرخهای تریلی بیش از اندازه معمول باشد، میزان ظرفیت حمل اضافی مشخص و با مجوز واحدهای ذی‌ربط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای حداکثر وزن (تریلی با محموله) تا ۳۸ تن اجازه عبور داده می‌شود.

۴- تریلی پنج محور هیجده چرخ چهل تن

دوم- کامیون با یدک (بارگیر به طور غیرمستقیم به وسیله صفحه گردان و مالبند و قفل و پین به کامیون متصل می‌شوند.) شامل:

 1. کامیون دو محور شش چرخ با یدک دو محور شش چرخ سی تن (کامیون شانزده تن- یدک چهارده تن)
 2. کامیون دو محور شش چرخ با یدک سه محور ده چرخ سی و دو تن (کامیون شانزده تن- یدک پانزده تن)
 3. کامیون سه محور ده چرخ با یدک دو محور شش چرخ سی و هشت تن (کامیون بیست و دو تن- یدک شانزده تن)
 4. کامیون سه محور ده چرخ با یدک سه محور ده چرخ چهل تن (کامیون بیست و دو تن- یدک هیجده تن)

تبصره ۱- حداکثر وزن کامیون و یا وسایط نقلیه مفصلدار با بار نباید از میزان معین شده در کارت مشخصات آن تجاوز نماید.

تبصره ۲- در بعضی از راههای کشور که دارای شرایط فنی ویژه‌ای می‌باشد، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای محدودیت به وجود آمده در خصوص ابعاد و وزن وسایل نقلیه را اعلام می‌نماید.

د- ابعاد

ابعاد وسایط نقلیه با بار آن نباید از حدود زیر تجاوز نماید.

۱-     حداکثر عرض: دو متر و شصت سانتی‌متر.

۲-     حداکثر ارتفاع: چهار متر و نیم (در راههای چالوس و هراز ۸/۳ متر)

۳-     حداکثر طول:

-کامیون دو محور با بار آن ده متر

– کامیون سه محور با بار آن دوازده متر

– تریلی با بار آن شانزده متر

– کامیون با یدک هیجده متر و سی و پنج سانتیمتر

تبصره ۱-  محموله پس از بارگیری وسایط نقلیه باربری نباید از جلو کامیون بیش از پنجاه سانتیمتر و از عقب آن بیش از سه متر بیرون باشد. قسمتی از بار که از کامیون و یا یدک و یا تریلی خارج می‌شود، باید به طور خیلی واضح در شب به وسیله چراغ قرمز و در روز به وسیله پرچم قرمز مشخص گردد.

تبصره ۲-  وسایط نقلیه‌ای که ابعاد و وزن آنها از حدود فوق‌الذکر تجاوز نماید، به هیچ وجه اجازه حرکت در راهها را ندارد. مگر آنکه بار اضافی را تخلیه نمایند.

تبصره ۳- متخلفین از این مقررات ضمن الزام به اجرای تبصره ۲ ملزم به پرداخت حداکثر جریمه قانونی تخلف عدول از مقررات و پرداخت خسارت وارده به راه می‌باشند که توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برآورد خواهد شد. لذا لازم است متخلفین به واحدهای سازمان مزبور هدایت شوند.

تبصره ۴- چنانچه حمل محموله‌هایی که غیر قابل تقسیم بوده، و وزن و ابعادشان نیز از حدود یاد شده تجاوز نماید و از محلی به محل دیگر از طریق جاده ضرورت یابد، لازم است با مجوز (کامپیوتری) سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و واحدهای تابعه آن در استانها ترتیب حمل و نقل این قبیل اشیاء داده شود. در این قبیل موارد پس از آن در استانها ترتیب حمل و نقل این قبیل اشیاء داده شود. در این قبیل موارد پس از بررسی بر اساس ضوابط تعیین شده شرایط حمل و نقل اعلام خواهد شد. این شرایط شامل سرعت، ساعت حرکت، مسیر، پیش‌بینی‌های لازم به منظور جلوگیری از تصادم و ایجاد خسارت به راه و ابنیه فنی و غیره بوده و واحدهای انتظامی و سازمانهای مسئول مراقبت و نظارت خواهند نمود تا شرایط و ضوابط تعیین شده دقیقاً اجرا گردد.
تردد تریلی‌های ۵ محور ۱۲ چرخ با وزن کل حداکثر ۴۰ (چهل) تن با لاستیک‌های نوع رادیال با عرض حداکثر ۵/۳۶ (سی و شش و نیم) سانتی‌متر برای چرخ‌های بارگیر در مسیرهای ترانزیتی کشور بلامانع می‌باشد.

در خصوص الحاقیه مقررات حمل و نقل بار در راههای کشور موضوع کنترل ظرفیت کل وسایل نقلیه با ظرفیت کمتر از ۱۹ تن نظیر کامیون بنز ۹۱۱ و خاور ۸۰۸ و ۶۰۸ با عنایت به اینکه در تعدادی از وسایل نقلیه مغایرتهایی بین ظرفیت مندرج در کارت مشخصات وسایل نقلیه با ظرفیت ناخالص مشاهده می‌گردد. به منظور رفع مشکل و تطبیق وسایل نقلیه فوق با استاندارد، ظرفیت کل وسایل نقلیه (وزن ناخالص) به شرح زیر اعلام می‌گردد.

– کامیون بنز ۹۱۱ ۱۱ تن

– خاور ۸۰۸ ۵/۸ تن

– بادسان ۱۴ B 6 7 تن

– بادسان ۱۴ B 8 5/8 تن

منبع: دانیال بار

854 بازدید کل ، 1 امروز

تبلیغات

 • همایش تجاری سازی خدمات ترانزیت و حمل و نقل بین المللی

  با در ۶ مرداد, ۱۳۹۵ - 0 نظرات

  ✨همایش تجاری سازی خدمات ترانزیت و حمل و نقل بین المللی ✨ زمان برگزاری: ۱۰ مهرماه ۱۳۹۵ برگزارکننده: سازمان توسعه تجارت محل برگزاری: سالن همایش خلیج فارس (نمایشگاه بین المللی تهران) ستاد برگزاری: ۲۲۶۶۴۰۸۴-۰۲۱ دبیرخانه اجرایی: ۸۸۱۷۷۸۸۲-۰۲۱ و ۰۹۱۲۲۸۷۸۰۲۶ Tpo.ir   مقدمه ترانزیت و حمل و نقل به واسطه نقش زیربنایی در تجارت، از اجزای […]

تبلیغات

 • Ad 1
 • Ad 2
 • Ad 3
 • Ad 4