خوش آمدید ، میهمان ! ورود عضویت  
ارسال آگهی

لیست معادن استان آذربایجان غربی به همراه نشانی و شماره تلفن تماس

معادن ۲۰ بهمن, ۱۳۹۴

لیست معادن استان آذربایجان غربی به همراه نشانی(آدرس)، شماره تلفن تماس، نام معدن، ماده معدنی، بهره بردار، میزان ذخیره و روش استخراج

نام استانماده معدنىنام معدننام بهره بردارنشاني بهره بردارميزان ذخيره (هزار تن)روش استخراج
آذربايجان غربيسنگ آهك عسگرآباد شمارة 2 اروميهشركت سيمان سفيد اروميهاروميه - كيلومتر 25 جاده سلماس - كارخانه سيمان سفيد 12300روباز
آذربايجان غربيسنگ آهك عسگرآباد شمارة 3 اروميهشركت صنعتي و معدني پودر كيسه‌اياروميه - خ‌امام - جنب بانك سپه - پاساژفيليپس طبقه 2523.8روباز
آذربايجان غربيسنگ آهك رشكان اروميهشركت سيمان رشكان - كيلومتر35جاده مهاباد-شركت سيمان اروميه240000روباز
آذربايجان غربيسنگ آهك قيز قلعه‌سي خويكارخانه قند خويخوي - كيلومتر 5 جادة تبريز - كارخانه قند خوي1351.08روباز
آذربايجان غربيسنگ آهك بندرة پيرانشهرشركت فرآورده‌هاي غذايي و قند پيرانشهرپيرانشهر - كيلومتر 5 جادة نقده861.91روباز
آذربايجان غربيسنگ آهك گرده قيط نقدهشركت تعاوني 193 آهك‌پزان نقدهنقده - محمديار - روستاي گل - منزل زبير احمدي2900روباز
آذربايجان غربيسنگ آهكگرده قيط شماره 2نقدهعلي تربتيسه راه محمد يار روستاي گرده قيط165روباز
آذربايجان غربيسنگ آهكسيران گل نقدهسيد جمال قديريمحمديار - روستاي گل 130روباز
آذربايجان غربيسنگ آهكمشير آباد مياندوآببهرام سعادتي آذرمياندوآب - كوي فرهنگيان - انتهاي خ‌ ميلاد419.109روباز
آذربايجان غربيسنگ آهك قلعه مياندوآبحيدر عبداله‌پور اصلمياندوآب - كوي سعادت - كوچه والفجر 8 - پلاك 214708.398روباز
آذربايجان غربيسنگ آهك ابراهيم آباد مياندوآبكارخانه قند مياندوآبمياندوآب - بلوار شهيد باكري1012.5روباز
آذربايجان غربيسنگ آهك گاوميش گلي مياندوآبايرج فيروزيمياندوآب - سه راه فسندور600روباز
آذربايجان غربيسنگ آهكقاني قيهشركت سيمان آذر ابادگان خوي خوي -ساختمان افتخاري طبقه دوم كوچه مدرس 210000روباز
آذربايجان غربيسنگ آهكخورخورة مهابادخضر خولهمهاباد - روستاي خورخوره - منزل شخصي190روباز
آذربايجان غربيسنگ آهكگل نقدهشركت آذر قند نقدهكيلومتر 11 جاده حيدر آباد نقده10000روباز
آذربايجان غربيسنگ گچ عسگرآباد شماره 1 اروميهشركت تعاوني معدني اوركاناروميه - خ‌مدني2 - روبروي بنياد 15 خرداد - ساختمان خبرگزاري-طبقه دومروباز
آذربايجان غربيسنگ گچ قهرمانلو اروميهشركت سيمان اروميهرشكان - شركت سيمان اروميه270روباز
آذربايجان غربيسنگ گچكوره پايين اروميهقربان رضايياروميه - بلوار شهيد رجايي - مجتمع تجاري شيرين - دفتر پيمانكاري رضايي178روباز
آذربايجان غربيسنگ گچ چوپانلو سلماس 1عليرضا گچكاراروميه - خ اشهيد بهشتي-بالاتر از بيمارستان آذربايجان پلاك304 600روباز
آذربايجان غربيسنگ گچ چوپانلو سلماس 2شركت گچ مرواريد اروميهاروميه - خ امام - جنب بانك سپه - پاساژ فيليپس120روباز
آذربايجان غربيسنگ گچ شيركي و قره تپه سلماسشركت گچ و آهك اروميهاروميه - خ امام - جنب بانك سپه - پاساژ فيليپس1583.55روباز
آذربايجان غربيسنگ گچ شكر يازي سلماسشركت معدني سنگستان سلماساروميه - خ دانشكده كوچه تك ستاره پ61230.278روباز
آذربايجان غربيسنگ گچسيه باز خويشركت تعاوني معدني معدن ياب خويتبريز-چهرراه لاله-خ شهيدزبردست-پاساژظهيريه-شمارة29320روباز
آذربايجان غربيسنگ گچ ايواوغلي خويشركت تعاوني 19 خوي خوي - سه راه ايواوغلي - كيلومتر 5 جاده ترانزيت 956.8روباز
آذربايجان غربيسنگ گچكورابلاغ خويشركت تعاوني معدني 15 خويخوي - خ طالقاني - كوچه امير - پلاك 161800روباز
آذربايجان غربيسنگ گچ قارني ياريق خويجعفر درزمياروميه - خ بهشتي - كوچه 15 - كاشي 15120روباز
آذربايجان غربيسنگ گچ الهوردي كندي خوي میر عزیز امیریقره ضیاء الدین خ گلزار شهدا کارخانه گچ118روباز
آذربايجان غربيخاك رس سيمان اروميهشركت سيمان اروميهرشكان - شركت سيمان اروميه4080روباز
آذربايجان غربيسنگ لاشه نصير كندي مياندوآبفرهاد آراممياندوآب - ميدان امام - پلاك 1210920روباز
آذربايجان غربيسنگ لاشه شيخ معروف نقدهمنيجه ابن عباسيمهاباد-شهرك كارمندان-كوچه اول-روبروي تالار تك ستاره-پلاك 13260.33روباز
آذربايجان غربيسنگ لاشه كوسه كهريز مهابادمحمد لاجورديمهاباد - خ وفايي - كوچه مولايي - پلاك 24262روباز
آذربايجان غربيسنگ لاشه كوسه كهريز مهاباد شماره2شركت ژيل وانمهاباد - خ صلاح الدين ايوبي غربي -ساختمان روحاني1164روباز
آذربايجان غربيسنگ لاشه حاجي بابا تكاببهرام وزيريتكاب - خ انقلاب - روبروي آموزش و پرورش2000روباز
آذربايجان غربيسنگ لاشه نصرت آباد ماكويوسفعلي مسلم زادهماكو - بخش پلدشت - روستاي نصرت آباد1536روباز
آذربايجان غربيسنگ لاشهبهنیر شماره1امید علی رضاییارومیه بلوار شهید رجایی مجتمع تجاری تشرین 1175روباز
آذربايجان غربيسنگ لاشهبهنير شماره2رقیه واحدی مرندیاروميه بلوار شهيد رجايی مجتمع تجاری تشرين 1580روباز
آذربايجان غربيسنگ لاشهطالين اروميهيوسف ابراهيم زادهاروميه خ كليني رازي روبروي نانوايي 64روباز
آذربايجان غربيسنگ لاشهخانقاه سرخ ارومیهسازمان همیاری شهرداریهای استانارومیه خ خیام نرسیده به فلکه خیام جنب مهمانسرای نیروی انتظامی 2300روباز
آذربايجان غربيسنگ لاشهكچه باش اروميهمير تاج الدين معصومي نيااروميه بلوار 7 تير جنب بانك ملت پلاك 47 1000روباز
آذربايجان غربيسنگ لاشهزري خويسازمان همیاری شهرداریهای استاناروميه-خيابان خيام جنوبي-جنب مهمانسراي نيروي انتظامي500روباز
آذربايجان غربيسنگ لاشهخانقا سرخحسن نوحي گروانااروميه بلوار امام رضا -بلوار درستكار پلاك 81000روباز
آذربايجان غربيسنگ لاشهقاپلوق خويحسين محمدي رادمرند-بلوار شهيد كسياني-كوچه نشاط-كوچه هفتم-پلاك42720روباز
آذربايجان غربيماسه آهكيخاتون باغ مهابادرسول غريب مهاباد روستاي خاتون باغ 500روباز
آذربايجان غربيماسه آهكيآغاجري شاهين دژ علي اصغر احمديان شاهين دژ خ طالقاني جنب شركت نفت احمديان پ28350روباز
آذربايجان غربيماسه آهكيداش كسن شاهيندژحامد رحيمي سيد آباديشاهيندژ-پاساژ نور طبقه دوم شركت سيمين تراز320روباز
آذربايجان غربيسنگ لاشهآديشه مياندوآببايرام سيفيمياندوآب-روستاي آديشه9000روباز
آذربايجان غربيسنگ لاشهطومار كندي تكاب فيروز قاسملوتكاب -خ امام مصالح فروشي قاسملو94روباز
آذربايجان غربيسنگ لاشهسارال نقدهعزيز محمد كريمينقده-بخش محمد يار روستاي قلات 490روباز
آذربايجان غربيآندزيتزنيل مديريت طرح شهيد كلانتري اروميهاروميه-خيابان برق-مخابرات-شماره720000روباز
آذربايجان غربيموزائيك بلارغوي اروميهمحرم شريفيخوي - كيلومتر 4 جاده سلماس - موزائيك و سنگ كوبي محرم شريفي121روباز
آذربايجان غربيموزائيك بلارغوي شماره 2 اروميهموسي شريفيخوي - ÷ احمدنيا - كوچة وحدت - پلاك 2100روباز
آذربايجان غربيكنگلومراكنگلومرا شهريكند بوكانمحمد فاطمي بزرگيتهران-چهارراه قدوسي-كوي شهرتاش-پلاك62-كدپستي1559635111140روباز
آذربايجان غربيمرمريت ديزج دول اروميه شركت سپيد سنگ تبريز تبريز خ آزادي ساختمان سنگي دفتر سنگبري شمس 151.222روباز
آذربايجان غربيمرمريت داش آغل اروميهشركت سنگان آذران اروميهاروميه - ميدان امام علي بلوارعدالت خ 14متري اول بن بست اول پ53 طبقه اول 360روباز
آذربايجان غربيمرمريت داش آعل اروميه شركت صدف سنگ نصر اروميه اروميه بلوار شيخ شلتوت پلاك 20 فروشگاه اقبال 135روباز
آذربايجان غربيمرمريت كهريزة شيخان مهابادشركت فرآوري اروم كانساراروميه -كيلومتر 19 جادة مهاباد - روستاي عربلو - سنگبري گرانيت اروم كانسار85روباز
آذربايجان غربيمرمريتظاهركندي شاهين‌دژاسكندر عليپورشاهين‌دژ - خ ساحلي - دفتر آقاي يوسف افشاري100روباز
آذربايجان غربيمرمريت سرچاه آباد بوكان كاووس معماريان تهران خ سعادت آباد خ 15 مجتمع نگين واحد 8 64روباز
آذربايجان غربيمرمريت قاضي اخوي بوكانمحمد رضا عليارياروميه - روبروي صدا وسيما - كوچة ابن سينا - پلاك 15 90روباز
آذربايجان غربيمرمريتشيخ علي جان ماكوشركت توسعه معادن كوثر سهامي عامتهران-خشهيد بهشتي -خ شهيد صابونچي -خ شهيد مهماندوست شماره 30 كد پستي 1533666.7روباز
آذربايجان غربيمرمريت سياه شورابلاغ ماكو جواد نعيمي خوي – خ شريعتي كوچه دوم نعيمي پلاك نوساز 730روباز
آذربايجان غربيمرمريت سيه باز خوي شركت تعاوني معدني معدن ياب تبريز تبريز-چهرراه لاله-خ شهيدزبردست-پاساژظهيريه-شمارة29570روباز
آذربايجان غربيمرمريت كورابلاغ خوي شركت تعاوني معدني 70 خوي خوي-محله امام زاده روبروي بانك ملي 274.4روباز
آذربايجان غربيمرمريتمرمريت كورابلاغ 3 خوي شركت قرمز داش خوي خوي – ميدان مطهري - خ شهيد موسوي - نبش كوچه شهيد ابراهيمي - جنب الكتريكي مقداد550روباز
آذربايجان غربيمرمريتمرمريت و تراورتن چورس خوي شركت معدني سيليس خوي خوي - خيابان امام-كوچه مدرس-ساختمان افتخاري-طبقه2-دفتر حكمت آرا251.39روباز
آذربايجان غربيمرمريت پيركندي شماره 2 خوي حسين نعيمي خوي – كيلومتر 7 جادة تبريز - سنگبري كاوه سنگ202روباز
آذربايجان غربيمرمريت گرمدرق خوي حسن عبداله زاده اروميه – نه پله – خيابان رازي – كوچه شهيد كاميار – بن بست اول – پلاك 3 و530روباز
آذربايجان غربيمرمريت گرديك خوي محمد حسن زاده خوي – خيابان دانشگاه پيام نور – پشت نمايشگاه چراغي پلاك نوساز 45روباز
آذربايجان غربيمرمريتبسطام قره‌ضياءالدين خويشركت معدني بازركاني ماربل سنگ خويخوي - خيابان شريعتي - روبروي مركز بهداشت - كوچة دوم328روباز
آذربايجان غربيمرمريتآقا بیگ افشار تکابشركت معدني مرمريت افشار تكابمهاباد - سه راه كريم خان - پارچه سراي اركان100روباز
آذربايجان غربيمرمريتپير يادگار سدراس قره ضياالدينجليل اميري فرتبريز-شهرك ياخچيان-خيابان نور-خيابان مائده-4متري غربي گلستان-روبروي 167180روباز
آذربايجان غربيمرمريتقارني ياريق محمد حسن شيرازيخوي-خيابان خميني-كافه شيرازي105روباز
آذربايجان غربيمرمريتدل قره ضيالدينمكائيل حسن زاده خوي خ دانشگاه -كوچه لقمان پلاك نوساز 87.8روباز
آذربايجان غربيمرمريتبطچي خويبشار تيمورياروميه-انتهاي رودكي-16متري اول-هدايت يك-پلاك4956روباز
آذربايجان غربيمرمريتحاجي لك شركت مهندسي معدني افق مهابادتهران خ معلم پلاك 103 واحد 9142روباز
آذربايجان غربيتراورتن اسد كندي تكاب حسن كاظمي زنجان -جاده تهران-بعد از ميدان تره بار-جنب تعميرگاه شهرداري-سنگبري كيوان70كواري
آذربايجان غربيتراورتن گنبد تكاب شركت تعاوني معدني مزوج باراجين زنجان – خيابان خرمشهر – روبروي دبيرستان قدس پلاك 193 620كواري
آذربايجان غربيتراورتن صوفي آباد سلماس شركت بهساز سنگ تهران – خيابان شهيد بهشتي – خيابان پاكستان – كوچه 14 پلاك 16 278.32كواري
آذربايجان غربيتراورتن قزل داغ ماكو شركت تعاوني معدني شماره 28 ماكو (سنگاب ) ماكو – سنگبري خليل پور – شركت تعاوني 28 ماكو 3000كواري
آذربايجان غربيتراورتن قزل داغ ماكو احمد خليل پورماكو-بلوار رسالت-خيابان بعثت140كواري
آذربايجان غربيتراورتن قزل داغ ماكو علي اكبر دهقان پور اصلخوي خ ايواوغلي مسجد كربلايي شرف 240كواري
آذربايجان غربيتراورتن طوره ماكو بهروز شفائي خوي – خيابان امام خميني – بن بست سينا پلاك 13 29كواري
آذربايجان غربيتراورتنطوره شماره 2 ماكو عليرضا ميرزايي خوي – خيابان امام – كوچه جلالي پلاك 29 77.8كواري
آذربايجان غربيتراورتن مرگنلر ماكو شركت نيكو سنگ ماكو اروميه – خيابان كشاورز – دفتر سنگبري نگين مرمر 104.947كواري
آذربايجان غربيتراورتن مرگنلر شماره 2علي حسن پور خوي - خيابان كارگر - ميثم دو - هشت متري ستارخان - پلاك18100كواري
آذربايجان غربيتراورتنقباغ تپه سلماسشرکت زمرد بلورین قباخ تپه سلماسارومیه بلوار رسالت خ امداد کوی ششم امداد جنب دبیرستان سما کوچه شرافتدوست پ18101.2كواري
آذربايجان غربيتراورتناينچه ماكوخداقلي قهرمانياروميه-خيابان ابوذر-نرسيده به كمربندي كوچه 36140كواري
آذربايجان غربيتراورتنهندور ماكوشركت معدني سنگ زمرد جم تهران خ ونك خ آرارات كوچه شيرين پ5 104كواري
آذربايجان غربيتراورتنآغ بلاغ همدان شاهين دژشركت تعاوني مزوج باراجينزنجان – خيابان خرمشهر – روبروي دبيرستان قدس پلاك 193 96كواري
آذربايجان غربيتراورتنكولوس 1ماكوشركت بهامين معدنماكو-بازرگان-بلوار امام خميني-جنب شركت بهامين ترابر43كواري
آذربايجان غربيتراورتنكولوس 2 ماكواحمد خليل پور ماكو روبروي زندان جديد سنگبري خليل پور تلفن 09144621037105كواري
آذربايجان غربيتراورتنمرگنلر ماكوبتول مختاريقره ضياالدين-كارخانه گچ مرمر14كواري
آذربايجان غربيتراورتنالوان ماكوجميل حسن زادهخوي-روستاي بابكان-350كواري
آذربايجان غربيتراورتنصوفي ماكواردوان پوياناروميه-پنجراه-خيابان حافظ 1-پلاك351100كواري
آذربايجان غربيتراورتنروژين سنجاق مهابادشركت آريا گرانيت باغاروميه -خيابان استادان-چهارده متري دوم-پلاك26350كواري
آذربايجان غربيتراورتنيولقون آغاج تكابليما نويديتكاب-خيابان بسيج-كوي سپاه-خيابان ايثار-منزل عمران گلي155كواري
آذربايجان غربيتراورتنقزلجه مهابادابراهيم ايوبيمهاباد-سه راه سيدنظام-ميدان ارد مغازه اسماعيل ايوبي16كواري
آذربايجان غربيچينيجلبر اروميه جواد رزازي اروميه-صندوق پستي-0987-57155105كواري
آذربايجان غربيچيني دشت قوره شماره 1 نقده شركت تعاوني ارسين داش اروميه – خيابان مدني 2 پلاك 44 531كواري
آذربايجان غربيچينيدشت قوره شماره 2 نقده شركت تعاوني معدني شاوله سنگ سفيداروميه – خيابان فارابي - كوچه 14 متري اول - نبش كوچه دوم سمت راست390كواري
آذربايجان غربيچيني دشت قوره شماره 3 نقده شركت ارمين صنعتتهران خ ميرداماد بعدازخيابان رازان شمالي پلاك119 واحد شماره 1119كواري
آذربايجان غربيچيني شاوله نقده لقمان معروفي مهاباد – سه راه وفائي – روبروي بانك كشاورزي 100كواري
آذربايجان غربيچيني سيوكده پيرانشهركاوه معروفيمهاباد - سه راهي وفايي - روبروي بانك كشاورزي - پلاك 25980كواري
آذربايجان غربيچيني سيوكده پيرانشهرشركت ميكا آذرمهاباد چهار راه مولوي پارك استاد مجدي كوچه اول سلطاني50كواري
آذربايجان غربيمرمركوپكلوي شماره 1 نقده تعاوني 81 ايثارگران نقده اروميه – شهرك فرهنگيان – خيابان شمالي كوچه 11 پلاك 4777.825كواري
آذربايجان غربيمرمر ممه لو نقده تعاوني شماره 70 نقده نقده – روستاي ممه لو 8.4كواري
آذربايجان غربيمرمرآق كند میاندوآبشرکت سپید مرمر شاهینتهران - بلوار كشاورز غربي بين جمالزاده و كارگر - كوچة حمصيان - پلاك 1 -شركت پودرسازان11.586كواري
آذربايجان غربيمرمرحيدرباغي شاهين‌دژ شركت سپيد مرمر شاهيندژتهران - خ سعادت آباد ميدان كاج خ سرو شرقي پلاك 23 7كواري
آذربايجان غربيمرمر قره قشلاق مهاباد تعاوني معدني كاني رش اروميه – چهارراه دانشكده – جنب پمپ بنزين 49.9كواري
آذربايجان غربيمرمر قباخ تپه سلماس علي حسن پور خوي خ كارگر ميثم 2 -8متري ستارخان پ1860كواري
آذربايجان غربيمرمرجيلقران اروميهحسين الهيانتهران-خ شريعتي-خ طاهريان-پلاك 67-واحد دو 11.12سيم برش الماسه
آذربايجان غربيمرمرقارنجه خويكريم نجف زادهخوي خ كارگر ميثم 2 -8متري ستارخان پ1858.873سيم برش الماسه
آذربايجان غربيگرانيتگورچين قلعه اروميهسيد عادل حبشياروميه - خ عطايي - شركت تعاوني بنفشه - روبروي فروشگاه صنام30روباز
آذربايجان غربيگرانيت قالقاچي اروميهشركت بريلاروميه - شهرك صنعتي فاز 1 - انتهاي خ كارگران24روباز
آذربايجان غربيگرانيت نجف آباد اروميهرضا جمشيدياروميه - خ مطهري - كوي پنجم - پلاك 16106روباز
آذربايجان غربيگرانيت ناري اروميهشركت تعاوني معدني پارس گرانيت اروميهاروميه - خ كاشاني - خ باكري - روبروي بيمارستان كوثر - پلاك 1/36127روباز
آذربايجان غربيگرانيت قره باغ شماره 1 اروميهيوسف اردبيلياروميه - روستاي قره باغ - دفتر ميكا62روباز
آذربايجان غربيگرانيتمحمود آباد بوكانشركت كيان گرانيت كاوهمهاباد كوي فرهنگيان -خ سي متري پشت توانير-پ1458روباز
آذربايجان غربيگرانيت گلماوران ا اشنويهشركت معدني گلماوران اشنويهنقده - كيلومتر 2 جاده محمد يار جنب شركت حمل ونقل امين سلدوز-شركت گلماوران نقده 180روباز
آذربايجان غربيگرانيت خورنج شماره 1 پيرانشهرشركت قزل داش پيرانشهراروميه - ميدان امام علي بلوارعدالت خ 14متري اول بن بست اول پ53 طبقه اول 159روباز
آذربايجان غربيگرانيت خورنج شماره 2 پيرانشهر(پسوه)محمد هشترخانينقده - ميدان شهرداري - دفتر فني و مهندسي نجف‌پور360روباز
آذربايجان غربيگرانيت خورنج شماره 3پيرانشهر(پسوه)شركت معدني سما گران اروميهاروميه خ كاشاني كوچه دادگر پلاك 23 طبقه دوم 187روباز
آذربايجان غربيگرانيت شهرستن شماره 1 پيرانشهرشركت گرانيت كاران اروميهمهاباد -كوي فرهنگيان ايستگاه 5 پ31127.84روباز
آذربايجان غربيگرانيت شهرستن شماره 2 پيرانشهرشركت تعاوني معدني زاگرس گرانيت اروميه - خ شهيد بهشتي - كوچة شماره 4 - پلاك 9463روباز
آذربايجان غربيگرانيتشهرستن شماره 3 پيرانشهرمامش نوبختاروميه - خ آهندوست - 16 متري معرفت - كوچة بهداشت116روباز
آذربايجان غربيگرانيتشهرستن 4 پيرانشهركمال سلطانيپيرانشهر - خ شهيد بهشتي - روبروي ايران خودرو103روباز
آذربايجان غربيگرانيتشهرستن شماره 5 پيرانشهررسول آغجستهپيرانشهر - خ ساحلي - جنب پل فلزي25روباز
آذربايجان غربيگرانيتشهرستن شماره 6 پيرانشهرشرکت معدنی سروشت مهابادمهاباد میدان استقلال جنب بانک تجارت دفتر شرکت50روباز
آذربايجان غربيگرانيتشهرستن شماره 7 پيرانشهرشركت پگاه رزم آوراناروميه-چهار راه مطهري اول مدني دو-ساختمان شركت پگاه128روباز
آذربايجان غربيگرانيت كنه گيچ پيرانشهرشركت آذر سنگ مهستانپيرانشهر - خ قدس - فرهنگيان يكم - كوي شهيد بيدخت56روباز
آذربايجان غربيگرانيت پانه سر شماره 1 پيرانشهرمريم قادريپيرانشهر - خ شهيد بهشتي - كوچة مسجد134روباز
آذربايجان غربيگرانيت پانه سر شماره 2 پيرانشهرفاطمه سليماني پيرانشهر - ميدان آزادي - كوچة ملا افشار - منزل محمد قادري186.3روباز
آذربايجان غربيگرانيت هجران شماره 1پيرانشهرحمزه بايزيديمهاباد كوي فرهنگيان خ فارابي ايستگاه 4پلاك1718160روباز
آذربايجان غربيگرانيت هجران شماره 2پيرانشهرابوبكر بايزيديپيرانشهر - خ دكتر بهشتي - داروخانة مهرنيا32روباز
آذربايجان غربيگرانيتهجران شماره 3 پيرانشهرشركت معدني بنفشه قلعه طلاييمهاباد -روبروي آلان گاز-لاستيك فروشي قادر حاجي54روباز
آذربايجان غربيگرانيت سيوكده پيرانشهرابراهيم معروفيمهاباد - خ صلاح الدين ايوبي غربي - كوي سه راه وفايي230روباز
آذربايجان غربيگرانيتقلات پيرانشهرشركت معدني الماس گرانيتمهاباد - خ طالقاني غربي روبروي دادگستري - ساختمان گرمياني - طبقة اول-شركت الماس گرانيت220روباز
آذربايجان غربيگرانيت قلات شماره1 پيرانشهرشركت بريلاروميه - شهرك صنعتي فاز يك -روبروي تراكتور سازي-شركت بريل47روباز
آذربايجان غربيگرانيت قلات شماره2 پيرانشهرشركت فرآوري اروم كانساراروميه - كيلومتر 19 جادة اروميه به مهاباد - اول جادة روستاي عربلو - سنگ‌بري شركت فرآوري اروم كانسار52.672روباز
آذربايجان غربيگرانيت قلات شماره 3 پيرانشهرشركت معدني ژرف ياب پيرانشهراروميه-خيابان رودكي-ده متري اول بيت المقدس-پلاك9(پيرانشهر -خ دوم خرداد شركت ‍‍‍زرف ياب)330روباز
آذربايجان غربيگرانيت قلات شمارة 4 پيرانشهرشركت معدني سيمين گرانيت پيرانشهراروميه - صندوق پستي 601471 يا پيرانشهر خ دوم خرداد-جنب مدرسه علوم ديني 35.8روباز
آذربايجان غربيگرانيتقلات شماره5 پيرانشهراسماعيل عباسيمهاباد -پشت تپ طرف مدرسه كوچه يازدهم دست راست 32روباز
آذربايجان غربيگرانيت قلات شمارة 6 پيرانشهرشرکت معدن گرانيت کوثر قلات منگورپیرانشهر خ کمربندی (بلوار کردستان) روبروی پمپ بنزین شماره 258روباز
آذربايجان غربيگرانيتكاسه گران رسول زكي پيرانشهر خ امام جنب گرمابه سرخابي داخل كوچه بن بست درب دوم 50روباز
آذربايجان غربيگرانيتگرد مراد بيگ پيرانشهرشركت معدني گرانيت مراد بيگ پيرانشهرمهاباد-كوي فرهنگيان-خيابان فارابي-ايستگاه 4-پلاك1718-كدپستي:5915745روباز
آذربايجان غربيگرانيت دوشان قلعة پيرانشهرشركت بلور گرانيت پسوهپيرانشهر - روستاي خورنج113روباز
آذربايجان غربيگرانيت اوغن پيرانشهرعثمان مصلحيسردشت-فرهنگيان-ملاپيره-پلاك5171-كدپستي:63131-5961970روباز
آذربايجان غربيگرانيتصفي يار خان تكابمحمد علي آبسالانسقز خ شهدا جنب مدرسه بنت الهدي صدر103روباز
آذربايجان غربيگرانيتگرده گروه مهابادجلال جو حسنمهاباد -خ كشاورز تپه قاضي جنب كلانتري شماره1236روباز
آذربايجان غربيگرانيتهرمه شماره 1 مهاباد قادر بايزيدي مهاباد پارك استاد مسجدي -كوچه اول سلطاني-منزل قادر بايزيدي 153.6روباز
آذربايجان غربيگرانيت هرمه شماره 2 مهاباد شركت معدني طاوس گرانيتمهاباد-خيابان آزادگان-منزل ابوبكر بايزيدي850روباز
آذربايجان غربيگرانيت گاگش شماره 1 مهاباد رسول كاوه پيرانشهر خ سعدي شرقي پلاك 258140روباز
آذربايجان غربيگرانيت گاكش شماره 2 مهاباد شركت توليدي سنگ نماي طاووس مهاباد كوي زيبا ايستگاه پنجم پلاك 53 86روباز
آذربايجان غربيگرانيت گاگش 3 مهاباد سيدعبدالرحمن قريشي مهاباد خ قدس روبروي فرهنگيان دو 130.481روباز
آذربايجان غربيگرانيتكاني كله پيرانشهر شركت سنگ گستر مهاباد مهاباد – ميدان استقلال كوي سيل زدگان – كوچه اول پلاك 1 20.9روباز
آذربايجان غربيگرانيت ديلكه مهابادشركت معدني سنگ طلوع مهابادمهاباد - خ طالقاني غربي- ساختمان هلا ل احمر170روباز
آذربايجان غربيگرانيت ديلكه شمارة 2 مهابادشركت هه وشين گرانيت مهابادمهاباد - خ سيد نظام - پاساژ شهرداري - طبقة اول - پلاك 1040روباز
آذربايجان غربيگرانيتعين ملا مهابادشركت سنگاب مهابادمهاباد-خ ابوذر ساحلي-پشت آموزش و پرورش- كوچه باغ بلوري-روبروي درب مدرسه شبانه روزي الزهرا-منزل حسن بايزيدي84روباز
آذربايجان غربيگرانيتقوزلجه مهابادحمزه بايزيديمهاباد كوي زيبا ايستگاه 2 پ21 48روباز
آذربايجان غربيگرانيت سقزلوي بوكانشركت تعاوني معدني شمارة 66 شهاب گرانيت بوكانبوكان - كمربندي روبروي كوچة 5 محمديه57روباز
آذربايجان غربيگرانيتحصار تكابقهرمان پوربيراممياندوآب - كوي تقي آباد - كوچة لطفي - پلاك 788روباز
آذربايجان غربيگرانيت بلوز تكابمحمد رضا فرج‌پورتهران خ قزوين -دوراهي قپان-ابتداي خ امين الملك -خ عبيد زاكاني كوي نيازمند پلاك65 طبقه 2176روباز
آذربايجان غربيگرانيت گچي قلعه‌سي شاهين‌دژشركت سپيد صدفسان شاهيندژتهران-ميدان خراسان-خ خاوران-خ انوري كوچه عباس عليزده600روباز
آذربايجان غربيگرانيت گچي قلعه‌سي شاهين‌دژکامبیز سلیمیمهاباد-صندوق پستي 548-59135188.5روباز
آذربايجان غربيگرانيت گچي قلعه‌سي شاهين‌دژ(3)شهلا ناصريپيرانشهر خ-قدس منطقه آزادگان كوچه آبيدر منزل دروشي 147روباز
آذربايجان غربيگرانيتاينجه‌افشار شاهين‌دژشركت معدني كاوش كاني آريااروميه - شهرك فرهنگيان - خ جنوبي - كوچة 20 - پلاك 1271493روباز
آذربايجان غربيگرانيتاينجه‌افشار شاهين‌دژشركت معدني اينچه افشار پيرانشهر-خيابان سيد قطب غربي روبروي سازمان فني اموزش وحرفه اي پلاك 51055روباز
آذربايجان غربيگرانيتچمپان شاهين دژ ايوب عبداللهي مهاباد تپه قاضي روبروي كوچه شقايق 6 پ29100روباز
آذربايجان غربيگرانيت يلي بلاغ مياندوآبشركت دلفين سنگ شاهين دژاروميه -بلوار شهيد بهشتي-پشت فرمانداري227روباز
آذربايجان غربيگرانيت يلي بلاغ شمارة2مياندوآبشركت سامان گرانيت گهراروميه - خ استادان - 14 متري دوم - كوچة سوم - پلاك 26290روباز
آذربايجان غربيگرانيتسوغانچي مياندوآب امير هاديزاده محلات-خ امام خميني سه راه جمهوري كوچه محمدي انتهاي كوچه منزل امير هاديزاده60روباز
آذربايجان غربيگرانيتقوروقچي مياندوآبشركت تعاوني معدني زاگرس گرانيت اروميه خ شهيد بهشتي كوچه چهار پ94152روباز
آذربايجان غربيگرانيتقلعه رش سردشتمحمد حسين شامرادياصفهان خ خيام-خ ميرزا طاهر پلاك 5624روباز
آذربايجان غربيگرانيتكهنه گيج پيرانشهرشركت معدني ماد گرانيت آسيااروميه-خيابان دستغيب(مافي)نبش كوچه ششم-پلاك5480روباز
آذربايجان غربيگرانيتحصار شماره 2 شاهين دژشركت معدني حصار شاهين دژمهاباد خ طالقاني شرقي روبروي بانك سپه مجتمع شركتهاي معدني آدين103روباز
آذربايجان غربيگرانيتكاسه بران پيرانشهرمحمد قادريپيرانشهر -خ فرهنگيان يك 30روباز
آذربايجان غربيگرانيت اسلاملوي اشنويه--------71.824روباز
آذربايجان غربيگرانيتحصار شماره 3 شاهين دژشركت معدني زينتي روشن گرانيتمهاباد پاساز شريف زاده طيقه اول157روباز
آذربايجان غربيگرانيت تازه‌شهر سلماسشركت فرآوري اروم كانساراروميه - كيلومتر 19 جادة اروميه به مهاباد - اول جادة روستاي عربلو - سنگ‌بري شركت فرآوري اروم كانسار759.375روباز
آذربايجان غربيپوكه معدني آج واج سلماسشركت تعاوني معدني اروم گرانيت سلماس - روستاي آج واج - معدن پوكة معدني1378.133روباز
آذربايجان غربيپوكه معدني پير احمد كنديشركت سهامي خاص پودر صنعتي شمالغربچالدران-شهر اواجيق-خيابان صفا1599.36روباز
آذربايجان غربيپوزولان آغچه مسجد شاهين دژعربعلي محمدزادهشاهين‌دژ - سنگبري صائين دشت(محمد زاده )1900روباز
آذربايجان غربيپوزولانقيز كرپي شاهين دژشركت سيمان اروميهرشكان - شركت سيمان اروميه911.804روباز
آذربايجان غربيپوزولان كشاورز شاهين دژشركت سيمان اروميهرشكان - شركت سيمان اروميه725روباز
آذربايجان غربيسيليسحدر خويشركت تعاوني معدني 62 خويخوي بلوار وليعصر كوچه اعتماديه سوم حكمت ارا 1443.75روباز
آذربايجان غربيسيليس سعدل چالدرانمنوچهر حسن زادهتهران - دروس - خيابان كلاهدوز - خيابان يار محمدي - شمارة 631237روباز
آذربايجان غربيسيليس سعدل چالدرانمحرم همتيچالدران روستاي سعدل 300روباز
آذربايجان غربيسيليس قوپي باباعلي مهابادشركت تعاوني 41 مهابادمهاباد كيلومتر 15 جاده مهاباد-شهرك صنعتي499روباز
آذربايجان غربيسيليسياريم قيه خويشركت سيمان آذر ابادگان خوي خوي-پاساژ افتخاري طبقه دوم 1600روباز
آذربايجان غربيسيليس ترسه بلاغ اشنويهرحمت‌اله نجف پورنقده - ميدان شهرداري - دفتر فني و مهندسي نجف‌پور52روباز
آذربايجان غربيتالك و كروميت قره قشلاق خويشركت تعاوني معدني قشلاق خويتهران-خ امين الملك - 12 متري شهيد مهمانوازان - كوچه برادران شهيد جاويد پور 12141.353روباز
آذربايجان غربيتالك خانقاه خويغلامرضا رزمخواهخوي - خيابان دكتر چمران - روبروي پزشك قانوني - پلاك 150 37.5روباز
آذربايجان غربيميكا قره باغ اروميه شركت آذر طلق تهران – شهرك غرب – خيابان ايران زمين – مجتمع تجاري ايران – طبقه 4 واحد 7 17.2روباز
آذربايجان غربيدولوميت بدرلو تكابشركت تعاوني معدني كوير كاشفتهران - فلكة دوم صادقيه - خ آيت الله كاشاني - نرسيده به پمپ بنزين - پلاك 293225.711روباز
آذربايجان غربيدولوميت قلعه جوق تكابشركت گسترش سازة حميدتهران خيابان جردن بعد از پل ميرداماد كوچه قباديان شرقي پلاك 872253روباز
آذربايجان غربيدولوميت قلعه جوق تكابعبدالرزاق واعظتكاب-خيابان انقلاب-روبروي شهرداري200روباز
آذربايجان غربينمك آبي انگنه اروميه جمال سلامت اروميه -روستاي انگنه درياچهاستحصال
آذربايجان غربينمك آبي قالقاچي اروميه شمس الدين كاووسي اروميه – خيابان مدني 2 – نبش عطايي – پلاك 56 درياچهاستحصال
آذربايجان غربينمك سنگي قاپلوق خوي شركت آغدوز تبريز تبريز – خ آزادي - چهارراه حجتي - ايستگاه قردتاجي پ 48283روباز
آذربايجان غربينمك سنگي قاپلوق خوي مهدي رنج زارعخيابان استاد جعفري-نرسيده به چهارراه آذربايجان-پلاك25655روباز
آذربايجان غربيزرنيخ زره شوران تكابسازمان توسعه و نوسازيتهران بالاتر از ميدان وليعصر روبروي سينما استقلال پ685 برج جنوبي7روباز
آذربايجان غربيباريت ربط سردشت قادر حسينيسردشت - ربط - خيابان امام - مغازة پارچه فروش قادر حسيني 26روباز
آذربايجان غربيباريتكوه شاخ سفيد مهابادشركت معدني مهاباد بلورمهاباد - بلوار توحيد-خ توانير-كوچه كرباسيان پ1188.5روباز
آذربايجان غربيباريت تكان لوجه مهابادشركت معدني سنگ مرقاول مهابادمهاباد - زمين شهرداري-ايستگاه هفت-سوپرماركت كانياو12.757روباز
آذربايجان غربيباريتتكانلوجة شمارة 2 مهابادفضل اله كاظم خانيتهران بلوار كشاورز غربي بين جمالزاده و كارگر نبش كوچه غلامرضا حمصيان پ112.6روباز
آذربايجان غربيباريتتكانلوجة شمارة 3 مهابادمصطفي خودمهاباد-زمين هاي شهرداري-ايستگاه73.5روباز
آذربايجان غربيباريت مرانه مهابادشركت معدني سپيدان بلور مهابادتهران بلوار كشاورز غربي بين جمالزاده و كارگر نبش كوچه غلامرضا حمصيان پ134.219روباز
آذربايجان غربيباريت لاچين مهابادشركت مرواريد باريت لاچينمهاباد- ميدان استقلال خ نبوت غربي20روباز
آذربايجان غربيباريتبرده ميش مهابادشركت بهار سنگ مهابادمهاباد - ميدان استقلال - روبروي مقبره بداق سلطان - پلاك 502 - تلفن28.6روباز
آذربايجان غربيباريت برده ميش 2 مهابادرحمان امان مهاباد خ كاكه آرايشگاه چيا 11روباز
آذربايجان غربيباريتخاتون باغ مهابادشركت معدني سپيدان سنگ مهابادتهران بلوار كشاورز غربي بين جمالزاده و كارگر نبش كوچه غلامرضا حمصيان پ112.9روباز
آذربايجان غربيباريتشكر بيگ مهابادشركت معدني يعقوب مهابادمهاباد خ جمهوري اسلامي جنب بانك ملي مركزي فروشگاه كفش برلن8روباز
آذربايجان غربيباريتقره بلاغ مهابادشرکت سپید سنگ آذر بایجانارومیه خ کاشانی کوی کیوان پ3321.9روباز
آذربايجان غربيباريتسرخاب مهابادشركت كيله شين مهابادمهاباد-باغ شايگان-جنب شركت نفت -شماره 13 شهري منزل رسول نژاد76حفاري و آتشباري
آذربايجان غربيباريتعبدالله آباد مهابادشركت توليدي هرمز پودرتهران- بلوار كشاورز غربي - مابين جمالزاده و كارگر - نبش كوچه حمصيان- پلاك155روباز
آذربايجان غربيباريتميرسه مهابادعلي احمديمهاباد-پشت تپ-به طرف مدرسه-كوچه نهم-پلاك 1622.7روباز
آذربايجان غربيباريتكله گاوي مهاباداسماعيل زاهدسردشت ربط خيابان معلم 18روباز
آذربايجان غربيباريتگرده بردان مهابادشركت معدني كاويار مهابادمهاباد-فلكه صدا و سيما-پشت مدرسه راهنمايي حافظ-پلاك34115روباز
آذربايجان غربيباريتگالش مهابادعبداله عباسيمهاباد باغ شايگان - كوچه شبه پل پلاك727روباز
آذربايجان غربيباريت امين آباد سواره عيني مهاباد ميدان آهنگران سراي جعفري خياطي عيني 10روباز
آذربايجان غربيباريتبيرام مهابادشركت بيرام در مهابادمهاباد خ طالقاني شرقي پاساژ شريف زاده-طبقه سوم20روباز
آذربايجان غربيخاك نسوز چپو شاهين دژشركت تعاوني معدني عقيقتهران - يوسف آباد - خيابان ابن‌سينا - شمارة 96 21روباز
آذربايجان غربيسنگ آهنآهن بالستان اروميه اسداله سيمين زرعاروميه - پنجراه - روبروي زيرگذر خيابان مدني 2 - بن بست مير احمد - پلاك 1660روباز
آذربايجان غربيسنگ آهن قطور شاهين دژشركت تعاوني چند منظورة آذر امينيتبريز - خيابان آزادي - خيابان جنت - جنب مؤسسة آموزشي ميثاق67.3روباز
آذربايجان غربيسنگ آهنقادرآباد بوكانشركت معدني صنعتي بوكان تهران بزرگراه مدرس سه راه زهره جنب رستوران باختر پ 36 واحد 3 250روباز
آذربايجان غربيمنگنزاوزون دره مهابادشركت معدني كاويار مهابادمهاباد -خ امام -فلكه صداو سيما پشت مدرسه راهنمايي حافظ پ3431روباز
آذربايجان غربيمنگنزصفوي چالدراناحمد جليل‌زاده تكمهماكو - بلوار مدرس - فلكة يادبود - سابق كوچة شهيد اكبر محمدنژاد - پلاك 1628.3روباز
آذربايجان غربيكانسنگ طلاآقدرهشركت پويا زركان آقدرهتهران-خيابان ميرزاي شيرازي-كوچه شهدا-پلاك85212.648روباز
آذربايجان غربيگرافیتقزلجه خویشركت معدن گرافيت خويخوي -كوي وليعصر تقاطع بلوار كشاورز وستارخان روبروي شهرداري منطقه 4100روباز

در صورتی که اطلاعات معدن شما در لیست بالا درج نشده یا صحیح درج نشده است، از طریق فرم تماس با ما اطلاعات مطلوب خود را برای ما ارسال کنید تا در لیست اعمال گردد.

هم چنین شما می توانید با ثبت نام در باریار، آگهی معرفی معدن خود را در دسته “شرکت ها و اشخاص” قرار دهید.

تبلیغات

ارسال نظر

 • android

  اپلیکیشن باریار

  با در ۲۸ تیر, ۱۳۹۵ - 5 نظرات

  امکانات اپلیکیشن باریار: ثبت اعلام بار داخلی و بین المللی و درخواست بار ثبت آگهی درخواست کار و استخدام در حوزه حمل و نقل بار ثبت آگهی خرید و فروش کامیون و کامیونت و وانت ثبت آگهی عمومی مشاهده مشخصات شرکت های حمل ونقل داخلی و بین المللی مشاهده اخبار مربوط به حمل و نقل […]

 • mine

  لیست معادن استان کرمان به همراه نشانی و شماره تلفن تماس

  با در ۲۷ بهمن, ۱۳۹۴ - 0 نظرات

  لیست معادن استان کرمان به همراه نشانی(آدرس)، شماره تلفن تماس، نام معدن، ماده معدنی، بهره بردار، میزان ذخیره و روش استخراج در صورتی که اطلاعات معدن شما در لیست بالا درج نشده یا صحیح درج نشده است، از طریق فرم تماس با ما اطلاعات مطلوب خود را برای ما ارسال کنید تا در لیست اعمال […]

 • mine

  لیست معادن استان اصفهان به همراه نشانی و شماره تلفن تماس

  با در ۲۵ بهمن, ۱۳۹۴ - 0 نظرات

  لیست معادن استان اصفهان به همراه نشانی(آدرس)، شماره تلفن تماس، نام معدن، ماده معدنی، بهره بردار، میزان ذخیره و روش استخراج در صورتی که اطلاعات معدن شما در لیست بالا درج نشده یا صحیح درج نشده است، از طریق فرم تماس با ما اطلاعات مطلوب خود را برای ما ارسال کنید تا در لیست اعمال […]

 • mine

  لیست معادن استان یزد به همراه نشانی و شماره تلفن تماس

  با در ۲۷ بهمن, ۱۳۹۴ - 0 نظرات

  لیست معادن استان یزد به همراه نشانی(آدرس)، شماره تلفن تماس، نام معدن، ماده معدنی، بهره بردار، میزان ذخیره و روش استخراج در صورتی که اطلاعات معدن شما در لیست بالا درج نشده یا صحیح درج نشده است، از طریق فرم تماس با ما اطلاعات مطلوب خود را برای ما ارسال کنید تا در لیست اعمال گردد. […]

 • n00151988-b

  نرخ حمل باربین شهری

  با در ۹ آذر, ۱۳۹۴ - 5 نظرات

    نرخ پایه کرایه حمل از مبدا شهرستان اصفهان و پایانه شرق/سال ۱۳۹۴ — دانلود نرخ پایه کرایه حمل از مبدا شهرستان اردستان/سال ۱۳۹۴ — دانلود نرخ پایه کرایه حمل از مبدا شهرستان خور/سال ۱۳۹۴ — دانلود نرخ پایه کرایه حمل از مبدا شهرستان فریدن/سال ۱۳۹۴ — دانلود نرخ پایه کرایه حمل از مبدا شهرستان […]

تبلیغات

 • Ad 1
 • Ad 2
 • Ad 3
 • Ad 4