خوش آمدید ، میهمان ! ورود عضویت  
ارسال آگهی

لیست معادن استان خراسان رضوی به همراه نشانی و شماره تلفن تماس

معادن ۲۵ بهمن, ۱۳۹۴

لیست معادن استان خراسان رضوی به همراه نشانی(آدرس)، شماره تلفن تماس، نام معدن، ماده معدنی، بهره بردار، میزان ذخیره و روش استخراج

نام استانماده معدنىنام معدننام بهره بردارنشاني بهره بردارميزان ذخيره (هزار تن)روش استخراج
خراسان رضويسنگ آهكجمع آب غربيش ت م ايران گوهرمشهد - بلوار سازمان آب كوچه هجرت بين هجرت2و4پ24 ت 091151598881470000روباز
خراسان رضويسنگ آهكماروسمحسن هاديانمشهد - بلوارامامت 31 پ 109 ت 60531715000000روباز
خراسان رضويسنگ آهكچاه سليمان ش. سيمان شرقتهران - ميدان آرژانتين كوي الوند پ 5 ت 71-879246719000000روباز
خراسان رضويسنگ آهكاسفيوخ مركزيش. سنگاه (سهامي خاص)مشهد - خ پاستور20 پ 240000000روباز
خراسان رضويسنگ آهكجمع آب شرقيعلي اكبر شعفي زاده مشهد - بلوارامامت 19 پ 93 ت 60751491750000روباز
خراسان رضويسنگ آهكگوجگي طيبه كريمي زارچي مشهد - خ مطهري شمالي 27 پ 33 ت 725572750000000روباز
خراسان رضويسنگ آهكفلات شرقناهيد نارنجيمشهد - خ رسالت 3 پ 1+12 ت 27068312000000روباز
خراسان رضويسنگ آهككته شمشير فريمانش ت م امامت مشهد - بلوارپيروزي رودكي22پ38ت0915313728015000000روباز
خراسان رضويسنگ آهكدوکوه جغتایش سیمان جوین
خراسان رضويسنگ آهكسبروق بجستانفاطمه پهلوان
خراسان رضويسنگ آهكبرگشاهيسيد احمد طالبينيشابور-خ امام پاساژ مهدي ت 66157475700000روباز
خراسان رضويسنگ آهكبركشاهيآقاي سيد احمد طالبي5700000
خراسان رضويسنگ آهكسیمان سبزوارشرکت سیمان لار سبزوار300000000
خراسان رضويكلسيت تلخ بخشاحمد يعقوبيان علافتربت حيدريه -خ كاشاني مقابل بيمارستان 9 دي كوچه پيشكوه پ 9 ت 223723875000روباز
خراسان رضويكلسيت طوس گل ازغندميرزا ابوالفضل مظلومي گل ختمي مشهد - كوي هاشمي نژاد(محمد آباد) كوچه باغ بهشت پ 23 ت 3641156 50000روباز
خراسان رضويكلسيت بردرباجگيران فاضل رحماني بردرمشهد - جاده قديم قوچان شهرك خاتم الانبيا نبش ميلان12پ1ت6651272600000روباز
خراسان رضويكلسيت دربادام باجگيران عباس محموديان مشهد - بلوار سجادخ مينا مينا 4 پ 49 ت 842350427000روباز
خراسان رضويمارنيانبلاغ ش. سيمان شرقتهران - ميدان آرژانتين كوي الوند پ 5 ت 71-879246740850242روباز
خراسان رضوي گچ خاكيگنابادش ت م گچ خاكي اميد بيلندگناباد - روستاي بيلوند سرآسياب مسجد گلمكان منزل يعقوبي ت 728794180000روباز
خراسان رضويسنگ گچتكروك ش ت م تكروكمشهد - خ احمد آباد انتهاي بلوار ملاصدرا 29 پ 4/2 ت 84411523000000روباز
خراسان رضويسنگ گچقره قوچيش. توليدي معدني گچ ماشيني مرواريدمشهد - رضا شهر شهرك طالقاني 6 پ 6 ت 3413553454000روباز
خراسان رضويسنگ گچسرگلونش ت توليدي معدني صنعتي صفاتربت حيدريه - ص پ 367 ك 65 جاده زاوه روستاي سرگلون ت97637-053572150000روباز
خراسان رضويسنگ گچدرز آب بچستانش ت م سنگ گچ فرهمند درزآب بجستانگناباد - بجستان خ 22 بهمن شهرك شريعتي ت 2378290000روباز
خراسان رضويسنگ گچمازولش ت توليدي معدني گچ عقيق مشهد - خ آبكوه چهارراه كلاهدوز مقابل كلاهدوز 17 پ 42 ت 817353325000روباز
خراسان رضويسنگ گچشوراب عليا ش. گچ نگين خراسان مشهد - خ آبكوه چهارراه كلاهدوز مقابل كلاهدوز 17 پ 42 ت 817353800000روباز
خراسان رضويسنگ گچشوركحسن هاشمي مشهد - خ احمد آباد طالقاني 3 پ 120 ت 820862100000روباز
خراسان رضويسنگ گچخورپيش حصار ش ت توليدي معدني ثارا...مشهد - خ آبكوه نبش عطار و كلاهدوز مقابل كلاهدوز 17 پ 42 ت 817353400000روباز
خراسان رضويسنگ گچباغستان عليا ت توليدي معدني گچ باغستان فردوس فردوس - باغستان عليا منطقه خوش منزل جنب صندوق ولي عصر (رحمتي) ت 05352323748234600روباز
خراسان رضويسنگ گچچشمه مونس احمدآبادش. گچ نگين خراسان مشهد - خ آبكوه چهارراه كلاهدورنبش عطارپ 24ت 12-7282011300000روباز
خراسان رضويسنگ گچسخدرش ت توليدي معدني گچ سخدرمشهد - 100 متري ميدان امام علي بلوار سيد رضي 55 دفتر سخدر ت 6048094210000روباز
خراسان رضويسنگ گچآبقويش. گچ فيروزه خراسان مشهد - خ آبكوه چهار راه كلاهدوزنبش عطار پ 44 ت 7268517600000روباز
خراسان رضويسنگ گچكلاته سازنده ها ش. توليدي سازنده هاي خراسانمشهد - بلواروكيل آباد خ عدل26پ240ت607890818000000روباز
خراسان رضويسنگ گچروكال سلطان آبادش. گچ خراسانمشهد - خ ملاصدراانتهاي بلوارملاصدراپ4/2_روباز
خراسان رضويسنگ گچسرغايه سرنيش ش. گچ صدف توس خراسان مشهد - خ آبكوه چهارراه كلاهدوز نبش عطار پ 44 ت 7282011600000روباز
خراسان رضويسنگ گچاژدركوه 2ش ت توليدي ثارالله مشهدمشهد - خ آبكوه چهارراه كلاهدوزنبش عطار وكلاهدوزپ 44 ت 726735551000روباز
خراسان رضويسنگ گچشمال مشهد 4ش ت توليدي ثارالله مشهدمشهد - خ آبكوه چهارراه كلاهدوزنبش عطار وكلاهدوزپ 44 ت 7267355432000روباز
خراسان رضويسنگ گچگله چشمهش. گچ سنگ بست مشهد مشهد - خ كلاهدوزنبش عطار پ 44 ت 12-7282011630000روباز
خراسان رضويسنگ گچروکال سلطان آبادشرکت گچ خراسانمشهد انتهای بلوار ملاصدرا پلاک 4/2 ت 840392011000000
خراسان رضويسنگ گچرخشرکت تولیدی گچ ماشینی صدف تربت2000000
خراسان رضويسنگ گچکلاته سید احمد رباط سفیدآقای سید رضا دهستانی850000
خراسان رضويسنگ گچگچ خاکی دندانهخانم ناهید محمدی جعفرآباد500000
خراسان رضويسنگ گچکنجوکشرکت گچ صدف مشهد1000000
خراسان رضويسنگ گچگچ خاکی گرابشرکت گچ فیروزه خراسان230000
خراسان رضويگچقره بيگآقاي احمد قدمياري200000
خراسان رضويگچ كلاته سازنده هاشركت توليدي معدني سازنده هاي خراسان1000000
خراسان رضويگچ خاکیخیرآباد (2)شرکت تعاونی تولیدی معدنی ثارا... مشهد212000
خراسان رضويگچ خاکیهندل آباد (3)شرکت تعاونی معدنی ثارا... مشهد248000
خراسان رضويگچ خاکیالتیمور-برزش آبادشرکت تعاونی تولیدی ثارالله مشهد150000
خراسان رضويگچ خاکیخیرآباد(1)شرکت تعاونی تولیدی ثارالله مشهد200000
خراسان رضويگچ خاکیپنج تنشرکت تعاونی تولیدی معدنی ثارا... مشهد245000
خراسان رضويگچ خاکی التیمورشرکت تعاونی تولیدی ثارالله مشهد130000
خراسان رضويگچ خاكيسلطان آبادمحمد رضا دشتي زادهبردسكن- نبش ميدان گلشن ت 7222594350000روباز
خراسان رضويگچ خاكيخرابچه بردسكن ابراهيم رمضان پوربردسكن- محمد آباد بردسكن ت32522700000روباز
خراسان رضويگچ خاكيبجيرك چنارانسيد علي اكبرسيدالموسوي اشكذري چناران -خ نواب صفوي روبروي نانوائي پ 43 ت 2982171600روباز
خراسان رضويگچ خاكيشمال سنگ بست ش. گچ خاكي سنگ بست مشهد - خ آبكوه چهارراه كلاهدوزمقابل كلاهدوز17پ44ت7267354700000روباز
خراسان رضويگچ خاكيمعين آباد ش ت توليدي ثارالله مشهدمشهد - خ آبكوه چهارراه كلاهدوزنبش عطار وكلاهدوزپ 44 ت 7267355190000روباز
خراسان رضويگچ خاكيپرمهش ت توليدي معدني ثار الله مشهد - خ آبكوه چهارراه كلاهدوز - نبش عطار وكلاهدوز پ 44 ت 7267353300000روباز
خراسان رضويگچ خاكيعبدل آباد حسن صحرا نورد عبدل آباديمشهد - خواجه ربيع سمرقند ميلان خ مدرس چهارراه 6 پ 267 ت 2709703540000روباز
خراسان رضويگچ خاكيشمال مشهد 1ش ت توليدي ثارالله مشهدمشهد - خ آبكوه چهارراه كلاهدوزنبش عطار وكلاهدوزپ 44 ت 7267355540000روباز
خراسان رضويگچ خاكيشمال مشهد 2ش ت توليدي ثارالله مشهدمشهد - خ آبكوه چهارراه كلاهدوزنبش عطار وكلاهدوزپ 44 ت 7267355712000روباز
خراسان رضويگچ خاكيشمال مشهد 3ش ت توليدي ثارالله مشهدمشهد - خ آبكوه چهارراه كلاهدوزنبش عطار وكلاهدوزپ 44 ت 7267355748000روباز
خراسان رضويگچ خاكياژدركوه شمال مشهدش ت توليدي ثارالله مشهدمشهد - خ آبكوه چهارراه كلاهدوزنبش عطار وكلاهدوزپ 44 ت 7267355800000روباز
خراسان رضويگچ خاكيبرجك فردوسحسين هاشم زئي مشهد - بلوارموسوي قوچاني مجتمع مسكوني ثامن پ 13 واحد 3 ت 091115342612800000روباز
خراسان رضويگچ خاكيشمال مشهد 5ش ت توليدي ثارالله مشهدمشهد - خ آبكوه چهارراه كلاهدوزنبش عطار وكلاهدوزپ 44 ت 7267355500000روباز
خراسان رضويگچ خاكيشمال مشهد 6ش ت توليدي ثارالله مشهدمشهد - خ آبكوه چهارراه كلاهدوزنبش عطار وكلاهدوزپ 44 ت 7267355648000روباز
خراسان رضويگچ خاكيكاردهش ت توليدي ثارالله مشهدمشهد - خ آبكوه چهارراه كلاهدوزنبش عطار وكلاهدوزپ 44 ت 7267355235000روباز
خراسان رضويگچ خاكيده سرخش ت توليدي ثارالله مشهدمشهد - خ آبكوه چهارراه كلاهدوزنبش عطار وكلاهدوزپ 44 ت 7267355237000روباز
خراسان رضويگچ خاكيفارمدش ت توليدي ثارالله مشهدمشهد - خ آبكوه چهارراه كلاهدوزنبش عطار وكلاهدوزپ 44 ت 7267355127000روباز
خراسان رضويگچ خاكيقائم (عج)حسين هاشم زئي فردوس - خ رجائي4ت05348723540000روباز
خراسان رضويگچ خاكيحاجي آبادعباس بخشي زاده گناباد - خ سعدي9پ78ت7250497100000روباز
خراسان رضويگچ خاكيرحمانيهمحمودخورشاهيمشهد - برونسي (وكيل آباد70)مجتمع رفيعي بلوك108پ8 ت0532723075126000روباز
خراسان رضويگچ خاكيهندل آباد (2)شركت تعاوني توليدي معدني ثارا... مشهد250000
خراسان رضويگچ خاكيهندل آباد (1)شركت تعاوني توليدي معدني ثارا... مشهد225000
خراسان رضويسنگ لاشهطرازخاكياسد اله نوريفريمان - شهرك كارخانه قند ميلان 2 دست راست پ 139 ت 051262242071084000روباز
خراسان رضويسنگ لاشهقرح قیز درگزحسین ادیبان
خراسان رضويسنگ لاشهسنگي چاه ش ت توليدي معدني ماهور بيهق سبزوار - خ جواديه 4 متري شهرستاني ت 28608-0571727924روباز
خراسان رضويسنگ لاشهطوفال رحمت آباد ش ت سنگ لاشه رحمت آباد طوفانفريمان - روستاي طوفان آقاي حكيمي ت 091115111950100000روباز
خراسان رضويسنگ لاشهنجفي ش. جي دي مشهد - پنجراه سناباد خ قائم 19 پ 154 ت 83994350000000روباز
خراسان رضويسنگ لاشهچشمه ايوب فريمانش ت م فريمان طوس سنگفريمان - خ سد 12پ 59 ت 05126222485140000روباز
خراسان رضويسنگ لاشهمازولش ت توليدي معدني گچ عقيق مشهد - خ آبكوه چهارراه كلاهدوزنبش عطار وكلاهدوز پ 44 ت 7267354_روباز
خراسان رضويسنگ لاشهزوباراننادرعباسيان باجگيرانقوچان - خ يعقوب آباد خ بلال2پ188ت0915181052420000000روباز
خراسان رضويسنگ لاشهپیشکوه غارضانش ص م نما آذین خراسان_روباز
خراسان رضويسنگ لاشهشوركاسمعيل حسين زاده چناران - روستاي خيج ت 05823138891000000روباز
خراسان رضويسنگ لاشهبجيرك محمد حسن پورمشهد - شانديز روستاي حصار سرخ منزل شخصي ت 09135139358_روباز
خراسان رضويسنگ لاشهسوهان چناران(صحرایی)ناصرصحرائيچناران - خ كاشاني7سمت راست درب اول ت09151824810_روباز
خراسان رضويسنگ لاشهدوچاهيش ت م سنگ لاشه دو چاهي سبسبزوار-خ عطا ملك جنوبي دفتر موزائيك سازي ت 4444816540000روباز
خراسان رضويسنگ لاشهپشت سابادشركت حصار بتن مشهد
خراسان رضويسنگ لاشهنهرآبادخانم فاطمه حق دادي شهري
خراسان رضويسنگ لاشهدهنو ويرانيآقاي علي اكبر دهقاني
خراسان رضويسنگ لاشهحسين آباد آشخانهآقاي علي اكبر
خراسان رضويسنگ لاشهسوهان چناران(1)آقاي محمد محمدي18000000
خراسان رضويسنگ لاشههوسهادی جوادی شاندیز1355000
خراسان رضويسنگ لاشهکیخسرو سبزوارآقای ناصر معلمیسبزوار خ بیهق کوی نقابشک پ 19 ت 05712241344600000
خراسان رضويسنگ لاشه سرخ سبزوارحميدايزديسبزوار- فلكه شهرباني خ ابومسلم شركت رصدراهبيهق_روباز
خراسان رضويسنگ لاشه خانلق نيشابورسيدمجتبي رضوينيشابور- شهرك قدس نبش دانشگاه7پ219ت055166127161800000روباز
خراسان رضويسنگ لاشه کارغشخانم زهرا حیدری عظیمی600000
خراسان رضويسنگ لاشه اقرسيد محمد نوري نرگيفريمان شهرك كارخانه قند كوچه امام سجاد پلاك 16 - 05126224207400000
خراسان رضويسنگ لاشه خواجه گردابعباسعلی نوری3600000
خراسان رضويسنگ لاشه امامزاده يحيی ميامی (ع)بقعه متبرکه امامزاده یحیی بن زید(ع)800000
خراسان رضويسنگ لاشه دوچاهی سبزوارشرکت تعاونی معدنی سنگ لا شه دوچاهی سبزوار
خراسان رضويسنگ لاشه مرمريتيكلاته بيد كاشمررضا عباس نيامشهد-خ احمد آباد 30 متري2ابوذر26پ81 و 83 ت8405753332750روباز
خراسان رضويسنگ لاشه مرمريتيخوال سفيد علي پورعليگناباد - خ سلمان فارسي 15 پ 5 ت 7256871-0535700000روباز
خراسان رضويسنگ لاشه و مالونشمال آرامگاه فردوسيمصطفي حاتمي باجگيران خ عدل خميني53پ32ت8548934200000روباز
خراسان رضويسنگ لاشه ومالونآبقويهاشم حسينينيشابور-خ 17 شهريور29 كوچه 22 قدمياري پ 12 ت 38986 12773000روباز
خراسان رضويسنگ لاشه ومالونلبه باغجرش. روژان معدن خراسانمشهد - چهارراه فرامرز عباسي خ مولوي خ ابن سينا مقابل نيلوفر پ 203 ت 7623334700000روباز
خراسان رضويسنگ لاشه ومالونچنارفريمان *ت توليدي معدني موسوي خراسانفريمان -خ سد مقابل فرمانداري ت 05126222376580200روباز
خراسان رضويگرانيتاستخرعلينقي غربيمحمد عنايتي طرقيمشهد - رضا شهرشهرك طالقاني 4 پ 36 ت 87828162000000روباز
خراسان رضويسنگ لاشهدره قيرش.ت.م. سنگ لاشه زرين دشت رومزرامهرمز - كوي سلمان فارسي خ شهيد عطار - كوچه شهيد اصغر اميري پ 301200.147"
خراسان رضويمرمریت ششتمد سبزوارشرکت تعاونی تولیدی معدنی بیهق سبزوار4000000
خراسان رضويمرمريتاسوگناباد 2ش ت م اسومشهد - ك 7 جاده سنتو جنب كارخانه كفش طوس سنگ چيني گناباد ت 716122 117000روباز
خراسان رضويمرمريتچشمه نه ايش ت م صدف مشهد مشهد - جاده قوچان جنب كفش طوس سنگبري قصر سنگ دفترتعاوني ت 6652784740000روباز
خراسان رضويمرمريتاسوگناباد 1 ش ت م بهارستان خراسانمشهد - بلوارآزادي بين 63 و 65 پ 449/1 ت 6042354550000روباز
خراسان رضويمرمريتشرق عمرانيش ت توليدي آريان سنگ گناباد گناباد -خ امام خميني جنب ايران خودرو ت 2574550000روباز
خراسان رضويمرمريتكوه نوربجستان ش م كوه نور بجستانمشهد - بلوارآزادي نبش آزادي 25 پ 171 ت 091153494943200000روباز
خراسان رضويمرمريتتلخ بخشش ت توليدي معدني سادات تلخ مشهد-خ مقدم ميلان 5 چهارراه دوم پ 41 ت 321240210000روباز
خراسان رضويمرمريتالوان بجستانش. رزمندگان خراسان مشهد - چهارراه لشكر نرسيده به انقلاب اسلامي 6 پ 307 ت85920923200000روباز
خراسان رضويمرمريتبازحوض عليرضاهاشميمشهد - خ احمد آباد بلوارفلاحي فلاحي16 پ 4 ت 84241784908653روباز
خراسان رضويمرمريتميرمست ش ت م سنگ صورتي خراسانمشهد - قاسم آباد انديشه 27 (استاد يوسفي) پ 65 ت 6631858 1000000روباز
خراسان رضويمرمريتدهنوكاشمرمحمد باقر بيژني وثوق مشهد - بلوار وكيل آباد خ صدف 26 پ 7 واحد 10 ت861543043538روباز
خراسان رضويمرمريتكبوترگنابادش م زرين كوه توسمشهد - بلوارخيام 10 زنبق پ 10 ط 2 سمت راست ت 7683408995000روباز
خراسان رضويمرمريتسنجدك ش ت توليدي معدني كاشمرخراسان مشهد - ميدان امام خميني صد متري بلال پ 155 ت 2728934818000روباز
خراسان رضويمرمريتخلج ش. گرانيت قدسمشهد - انتهاي 38 متري آزاد شهر پ 982 ت 60572933870000روباز
خراسان رضويمرمريتكمرسفيد ش م به سنگ 2000مشهد -خ فلسطين نبش فلسطين 18 ط 1 ت 76292932135000روباز
خراسان رضويمرمريتمارانديزش ت م مشهد كوهمشهد -خ كوثر13پ87 ت6651089300000روباز
خراسان رضويمرمريتشرق حوض بلوچ شكوفه بهرينيمشهد - بلوارصادقي خ مالك اشتر 9 پ 40 ت 7615477150000روباز
خراسان رضويمرمريتحوض بلوچ شماليش. خدمات اكتشافي كشورتهران - ميدان رسالت خ هنگام كوچه 42 پ 1ت 7891447480000روباز
خراسان رضويمرمريتفخرآباد سليمان فلاحتي شرق مشهد - بلوار فردوسي خ ثمانه تعاون 5 پ 71 ت 76840592000000روباز
خراسان رضويمرمريتمهدي بجستان ش ت توليدي معدني آريان سنگ گناباد گناباد -خ امام خميني جنب ايران خودرو ت 8060-25743600000روباز
خراسان رضويمرمريتچاه پاليز ش. فخرآفرينان خراسانمشهد - بلوارهاشميه 24 بعد از چهارراه اول قطعه سوم شمالي ط همكف ت 7629293570000روباز
خراسان رضويمرمريتپا قلعه سبزوارش ت م پا قلعه سبزوارمشهد - بلوار وكيل آباد مقابل درب باغ ملك آباد سنگبري هوشيار ت 6047605191262روباز
خراسان رضويمرمريترحمتيرسول رحمتيجنوب قوچان - جنب كارخانه ايران كار طوس خ سعادت پ 6 ط فوقاني ت 6652247730000روباز
خراسان رضويمرمريتشقان محمد حسين محمد زادهكاشمر-خ قائم 7 كوچه شاهرودي پ 114 ت 256743950000روباز
خراسان رضويمرمريتنيانابو الفضل جلايرمشهد - بلوار وكيل آباد خ كوثر 20 پ 19 ميثم ت 861173813000000روباز
خراسان رضويمرمريتخد آفريدمنصورحامدي نيامشهد - بلوار وكيل آباد شهرك ايران خودرو اقبال لاهوري 7 پ 50 ت 5012010950000روباز
خراسان رضويمرمريتمهاباد خواف *اسماعيل قاسم پناهتربت حيدريه - خ 28 متري مقابل فروشگاه جهاد سازندگي پ 19 ت 22295113200000روباز
خراسان رضويمرمريتحوض بلوچ ش. تعاوني چند منظوره ثامن الحججمشهد - خ كفائي حد فاصل پاستور وقائم جنب دبيرستان حجت پ 129/2 ت36 و 8446126849349روباز
خراسان رضويمرمريتداغي كوهسرخ كاشمرش ت م آزادي خراسانگناباد - شهرك صنعتي سنگ بري توكل ت05357254080460000روباز
خراسان رضويمرمريتحوض بلوچ غربيحسين بانژادمشهد - جاده سنتو ك 5 سنگ بانژاد ت6650068546000روباز
خراسان رضويمرمريتگلبومهدي توكليمشهد - بلوارپيروزي46پ48ت8614919280000روباز
خراسان رضويمرمريتچاه پاليزشرقيش ت م آراگونيت گناباد مشهد - بلوارآزادي آزادي67پ57 ت 60897701250000روباز
خراسان رضويمرمريتنجم آبادحسين حسين زاده قاسم آبادمشهد - بلواروكيل آباد هاشميه9پ7ت76116681000000روباز
خراسان رضويمرمريتفيلشورحسين صالح آبادي(ش جهان سنگ شبزوار)سبزوار - جعفر آباد كارخانه سنگ بري صالح آبادي ت 4443381-057150000روباز
خراسان رضويمرمريتعنبرسراش. تجهيزمعادن شرقتربت حيدريه - خ فردوسي جنوبي جنب زرگرس محقق ص پ396ت2224395100000روباز
خراسان رضويمرمريتقزلقش ت م موسوي خراسان فريمان - خ سدمقابل فرمانداري ت05126222379680000روباز
خراسان رضويمرمريتالوان حراش ت م حرا گنابادگناباد - نبش بلوار معلم 7 ط فوقاني ت 053572543152593000روباز
خراسان رضويمرمريتالوان چاه شيرينعلي پيشوائيگناباد - خ شوريده جنب اداره ارشاد اسلامي پ 51 ت 7250471960000روباز
خراسان رضويمرمريتگلنارمحمد كفاشبجستان خ امام خميني ميدان وليعصر - 05356222385414000
خراسان رضويمرمريتکوه گلی بجستانشرکت بین المللی سرمایه گذاری فجر بهمن خراسان4726000
خراسان رضويمرمريتکوه نور بجستانشرکت معدنی کوه نور بجستان3200000
خراسان رضويمرمريتکوه سیناآقای محمد تقی سالاری1000000
خراسان رضويمرمريت رودشورآقاي سيد هاشم كلالي نيا190000
خراسان رضويمرمريت سبز شيرخانش. توليدي طوس مرمريت خراسان مشهد - جاده سنتوبعدازپليس راه خ گلريزجنب داروخانه نيكارپ8 ت66600941000000روباز
خراسان رضويتراورتنباغچهغلام محمدعرفانيان سرجاميمشهد - كوي هاشمي نژاد كوچه تهرانيهاپ39ت364020920000روباز
خراسان رضويتراورتنتربت جامآقای غلامرضا راه چمنی150000
خراسان رضوي سنگ چينيكلاته قدم 4اميرهوشنگ تبرك مشهد - خ خاكي پ 1199 ت 854955600000روباز
خراسان رضوي سنگ چينيكلاته قدم 5ش ت م مشهد كوهمشهد - جاده سنتو ك 7 شهرسنگ ت6651089970000روباز
خراسان رضوي سنگ چينيكلاته قدم2ش. ت توليدي معدني رحمت سنگ مشهد - شهر سنگ رحمت سنگ ت 6652247833266روباز
خراسان رضوي سنگ چينيكلاته قدم1ش ت م چيني نيزار خراسانمشهد - جاده قوچان شهرسنگ صنايع سنگ بيسان ت6653377287000روباز
خراسان رضوي سنگ چينيسياه كوهحسين خرميكاشمر- خليل آباد روستاي مزده ت 05327721500000روباز
خراسان رضوي سنگ چينيدهنوشانديزعليرضا قانع شاطر حسين پورمشهد - بلواروكيل آباد خ صدف20پ25679694روباز
خراسان رضوي سنگ چينيكله كوه اميرهوشنگ تبرك مشهد - خ خاكي مقابل خراساني 24 پ 1199 ت 854955726000روباز
خراسان رضوي سنگ چينياسو 3ش ت م طلوع بيمرغ گناباد -خ حافظ 16 پ 2 ت 4970 2550000روباز
خراسان رضوي سنگ چينيكلاته قدم 3ش ت م كلاته قدم هوشيار مشهدمشهد - بلوار آزادي 45 پ 57 ت 6041620667000روباز
خراسان رضويسنگ چینیمهنوشآقاي علي اصغر نعيم آبادي250000
خراسان رضويسنگ چینیاسو(2)شرکت تعاونی تولیدی معدنی اسوگناباد959000
خراسان رضويمرمرتجدياحياء جعفري آغ اسمعيليكاشمر -خ دادگستري روبروي خ عدالت سوپرماركت مزاري ت053822425060000روباز
خراسان رضويمرمر ميامي ش ت م آراگونيتي مياميتهران-خ آفريقا مجتمع تجاري اداري الهيه پ 13 ط 9 واحد 907 ت 20424967720روباز
خراسان رضويمرمرشرشرش. بين المللي ماه سنگ آسيا تهران - بلوار اصلي شهرك اكباتان پ 34 مجتمع آرين ط 5 واحد 24 ت 4666196150000روباز
خراسان رضويمرمرآب فلك نوروزعلي بهلوريمشهد - خ خيام 1 پ 41 ت 711042115000روباز
خراسان رضويمرمركلاته عربهاجلال بهلوريمشهد - خيام 1 پ 41 ت 761104212700روباز
خراسان رضويمرمركارده ش ت م مرمر بلورين خراسان تهران - خ بهشتي نرسيده به ميدان تختي پ 220 ط 2 ت 1-875922034000روباز
خراسان رضويمرمرهزارويك فريدون اسماعيلي تهران - خ پيروزي چهارصددستگاه خ ستاره پ2935000روباز
خراسان رضويمرمرجوديجعفرآبيارمشهد - جاده سنتوشهرسنگ سنگبري آبيارت09151110717ت665287332900روباز
خراسان رضويمرمرششتمدعبدالحميد علي آباديتهران شهرك غرب بلوار فرحزادي برج افق طبقه 5 واحد 40 - 22366922331000
خراسان رضويگرانیتسنونج بایگ آقای عباس شریف ثانوی202000
خراسان رضويگرانیتمرواريد ده غیبیآقای محمود تقوی شیخمشهد خ دکتر چمران 6 پ 11+2 ت 091511105732000000
خراسان رضويگٌرانيتهركوه تربت حيدريه ش. سودا سنگ طوس(سهامي خاص)مشهد - بلوار فردوسي چهار راه بهار جنب دانشگاه آزاد پ 416 ت 7643329300000روباز
خراسان رضويگٌرانيتسياه سرش. فرآيند معدن توسمشهد - خ احمد آباد خ فلاحي سه راه بعثت ساختمان مهدي واحد 201 ت 822521200000روباز
خراسان رضويگٌرانيتمرواريد مشهدعفت هاشميمشهد - خ احمد آباد خ ملاصدرا16پ 4 ت 8424178 2000000روباز
خراسان رضويگٌرانيتده غيبي جنوب مشهد ش ت م استقامتمشهد - آزادشهرامامت 50 پ 64 ت 091351057151200000روباز
خراسان رضويگٌرانيتسلطان آباد سبزوارمحمد حسن مصطفويكاشمر-خ مدرس جنب دفتر نساجي منزل شخصي ت 285112300000روباز
خراسان رضويگٌرانيتخاتم طرق محمود پهلوان مقدم مشهد - خ رازي غربي 10 پ 24 ت 8545212600000روباز
خراسان رضويگٌرانيتفديهه ش. صنايع معدني سخت سنگان شرق تهران - خ 17 شهريور جنوبي كوچه خاك دوست غربي پ 36 ت 091120866871100000روباز
خراسان رضويگٌرانيتمهر ش. دنيا مهرگانتهران - خ ويلاخ كلانترساختمان 20 پ 44 ط 5 واحد 23 ت 8907147200000روباز
خراسان رضويگٌرانيتمشهد صدف ش ت ويژه شهدا مشهد - جنب پادگان قدس ت 3805451000000روباز
خراسان رضويگٌرانيتتك سياهپرويزعمارتيكاشمر - خ سلطانيه 1 پ 314 ت 221972000000روباز
خراسان رضويگٌرانيتده غيبي شمال غربيش. معادن قدس رضوي مشهد - بلوار معلم نبش معلم 24 ط فوقاني مؤسسه كارسازان آينده500000روباز
خراسان رضويگٌرانيتسنگ بستش. معان قدس رضويمشهد - بلوار معلم - نبش معلم 24 ط فوقاني موسسه كارسازان آينده ت 3-608093117360000روباز
خراسان رضويگٌرانيتكلاته سنگيعليا علائيمشهد - خ خاقاني 7 پ 166 ت 8789596290000روباز
خراسان رضويگٌرانيتده غيبي جنوب شرقيكامبيزرضوانيمشهد - خ ابن سيناغربي پ129ت7684482700000روباز
خراسان رضويگٌرانيتگوينمحسن ملا زاده سبزوار- خ طالقاني5 درب2سمت راست ت09153146273570000روباز
خراسان رضويگٌرانيتكمرزردسعيد جوادشاند يزيمشهد - بلوارخيام6و8پ46ت7628019700000روباز
خراسان رضويگٌرانيتسنگ تربت حيدريه اشرف حجتي رزكيتربت حيدريه - خ باهنر16ت2311680530000روباز
خراسان رضويگرانيتگرينهآقاي محمد هوشمند1500000
خراسان رضويگرانيتاحمد آباد بجستانآقاي علي طحان زاده460162
خراسان رضويگٌرانيت مشكيبايگش. تهيه و توليد مواد نسوز خراسان مشهد - بلوار وكيل آباد جنب سامانيه پ 206 ت 885571500000روباز
خراسان رضويپوزولانبش آقاچ ش. سهامي سيمان شرقتهران - ميدان آرژانتين كوچه الوند پ 5 ت 71-87924672400000روباز
خراسان رضويپوزولانبرسلانش. سيمان بجنوردتهران - خ استادمطهري خ ميرعماد كوچه14پ163000000روباز
خراسان رضويپوكه معدنياينچگانش. معدني پژوهش گستر ابرشهرنيشابور-خ 15 خرداد جنب آموزشگاه رانندگي شكوه ط 3 پ 263 ت 05512240625116000روباز
خراسان رضويسيليسابراهيم آبادش ت توليدي معدني جلودار فردوسفردوس - ميدان 15 خرداد ت5692-053480600روباز
خراسان رضويسيليساولنگ مرغي ش. كانسارخراسان سهامي خاصمشهد - جاده فريمان ك 18 بعد از تپه سلام ت 3554256-0512420000روباز
خراسان رضويسيليسمزار بی آبشرکت سیلیس جام182000
خراسان رضويسيليسکوه آشتیآقای غلامعلی خیاط خلقی750000
خراسان رضويكوارتزيت بيلدرش. صنعتي سبزگان پومشهد - خ احمد آباد 30 متري اول بين رضا 21 و 23 پ 212 ت 8427822345600روباز
خراسان رضويكائولنباغ خيرات سيد محمود موسوي نيامشهد - بلوار خوجه ربيع كوچه بلال فاز2بلوك 6 پ 11ت2735970298000روباز
خراسان رضويكائولنبهارستانش. كائولن و خاكهاي نسوز خراسانمشهد - بلوار سجاد خ نيلوفر پ 2 ت 604846619887روباز
خراسان رضويكائولنرود معجنش. كائولن و خاكهاي نسوز خراسانمشهد - بلوارسجاد نبش نيلوفر2پ2 ط 2 ت 604846549738روباز
خراسان رضويكائولنبهاريه ش ت تلاش و توكلمشهد - بلوارخيام خيام23 ساختمان نسترن ت 718182325000روباز
خراسان رضويكائولندربند سبزوارش ت م سيليكائولنمشهد - بلوار سجاد خ نيلوفر پ 2 ت 6048465240000روباز
خراسان رضويكائولنشترخسبش ت توليدي معدني فرآوران مشهد -خ فلسطين نبش فلسطين 13 ساختمان سروش ت 8445615300000روباز
خراسان رضويكائولنرخ سفيد (خاك نسوز گناباد)ش. فرآوري توس (سهامي خاص)مشهد - بلوار فردوسي پ 129 ت 7637818120000روباز
خراسان رضويكائولنكلاوگي سمند مريم اسعديمشهد - بلوار سجادخ بزرگمهر جنوبي پ 198 ت 09153104904147000روباز
خراسان رضويكائولنباغ سياه گنابادش. سيليكات شرقمشهد - خ بزرگمهرجنوبي خ جامي پ70ت6041264471000روباز
خراسان رضويكائولنبهاریهشرکت تعاونی کارمندی تولیدی توذیعی تلاش و توکل-
خراسان رضويخاک صنعتی هدکآقای علی اصغر خسروی فردمشهد مطهری شمالی 42 پ 29 ت 731900420000
خراسان رضويخاک صنعتی و فلدسپاتبرونخانم مریم کیانفرمشهد احمدآباد خ پاستور 8 پ 40 ت 841832575469
خراسان رضويخاك صنعتيهمديش. صنعتي معدني همدي توسمشهد - بلوار فرودسي پ 129 ت 7624721643900روباز
خراسان رضويخاك صنعتيرباط سفيدغلامعلي شايسته مشهد - بلوار وكيل آباد بلوارانديشه 8 پ 51 ت 861587250000روباز
خراسان رضويخاك صنعتيهلاك آبادغلامحسين مجيد زاده هرويمشهد - بلوار فرودسي خ مهدي 11 پ 10 ت 718782143000روباز
خراسان رضويخاك صنعتيتنورچه كوهسرخ كاشمرش. معدني كاوش در سراميكمشهد -خ 30 متري اول احمد آباد بين رضا 21 و 23 پ 212 ت 84169861925000روباز
خراسان رضويخاك صنعتيمكي كاشمرت توليدي و فرآوري معدني شريف كاكاشمر-خ قائم كوچه امام حسن مجتبي پ 29 ت 0532822393180000روباز
خراسان رضويخاك صنعتياوچ پلنگ ش ت توليدي توزيعي تلاش و توكلمشهد - خ خيام 23 ساختمان نسترن پ 7 ت 7618186485000روباز
خراسان رضويخاك صنعتيآكام تربت حيدريهش ت م گچ خاكي آكامتربت حيدريه - كارخانه گچ آكام ك 5 جاده خواف ص پ 113 ت 26800960000روباز
خراسان رضويخاك صنعتيكوه خلخالسيد خليل احمديمشهد - بلوار وكيل آباد بلوار هاشميه 45 چهارراه 2 پ 50 ت 09115158497317000روباز
خراسان رضويخاك صنعتيحوض سرخمحمد علي اسد زاده تربت حيدريه - جاده فرزق خانه هاي سازماني پشت درمانگاه ت 2234616-053180000روباز
خراسان رضويخاك صنعتيجنوب رود معجن*حسين فرهادي اسلاميه اي تربت حيدريه - خ ابوذر 23 جنب بانك صادرات ادوات كشاورزي گلدشت ت 222707884000روباز
خراسان رضويخاك صنعتياتابكي گناباد*ش. سيليكات شرقمشهد - بلوارفردوسي ميدان جانبازجنب داروخانه پارسائي پ250ت1620524139000روباز
خراسان رضويخاك صنعتيكوه پيرش. خاك كان گوهرنيشابور- روستاي شورگشت منزل شورگشت350000روباز
خراسان رضويخاك صنعتيسرسفيدان *ش. طلاي زرمهرمشهد - بلوارسجادخ مولوي پ10ت6054600415000روباز
خراسان رضويخاك صنعتي کوشه مکیشرکت طلای زرمهرمشهد بلوار سجاد خیابان یاسمن 1 پلاک 95 ت 7670780170000
خراسان رضويفلدسپاتبيدك ش. كانسار خراسان (سهامي خاص) مشهد - جاده فريمان ك 18بعدازتپه سلام ص پ 3474 ت 0512355425643000روباز
خراسان رضويفلدسپاتقشلاقش. كانسار خراسان (سهامي خاص) مشهد - جاده فريمان ك 18بعدازتپه سلام ص پ 3474 ت 05123554256180000روباز
خراسان رضويفلدسپاتجنوب مشهدمهدي عطائي قميمشهد - بلوار سجاد حامد شمالي خ گلشن 3 پ 58 ت 60404642000000روباز
خراسان رضويفلدسپاتدردوي سنگان خوافش ت م مجتمع اقتصادي كميته امام تهران- برزگراه آفريقا بلوارآرش غربي پ 16ت 205837217000روباز
خراسان رضويتالکدیگلاناحمدرضااردلان3000
خراسان رضويتالک سرپانتینیسوزندهشرکت مواد معدنی گوین کوه سربداران 100000
خراسان رضويتالكساق ش. كان مهر طوستربت حيدريه - خ 45 متري مقابل مدرس 2 جنب آموزشگاه رانندگي ت 09155311230475000روباز
خراسان رضويتالكسرپانتيني باغجررضاتوحدي سبزوار- ميدان ابومسلم دفترمعدني وارثان سبزوار1600000روباز
خراسان رضويتالكآبقه تايبادخانم زهرا سيفي11700
خراسان رضويتالكخوشاب سبزوارآقای سید عبداله حسينی200000
خراسان رضويدولوميتعلیکشرگت تولیدی پودر معدنی فرآیند یشم تربت حیدریهتربت حیدریه میدان شهدا کوچه دادگستری600000
خراسان رضوينمكعمارلوش ت توليدي معدني نمك عمارلومشهد - بلوار فردوسي چهار راه بهار جنب دانشگاه آزاد پ 416 ت 7643329225000زير زميني
خراسان رضوينمكعلي الدوله ش ت م نمك علي الدولهنيشابور- بخش تخت جلگه روستاي معدن فيروزه سفلي عيد محمد مجدي ت09115512201ص پ613-93135625000زير زميني
خراسان رضوينمكابقويش ت توليدي نمك آبقوي نيشاپورنيشابور-خ 17 شهريور كوچه قلعه نوي پ 9 ت 38381-0551230000زير زميني
خراسان رضوينمك آبيكالشورتربت جام غلامحسين تلگرديتربت جام -20 متري منبع آب وحدت اسلامي 10 پ 102 ت 242645000روباز
خراسان رضوينمك آبيبردسكن كاشمردرمحمد محمديبردسكن - بلوارامام علي خ عدالت ميلان 3 منزل سوم سمت راست ت 307510000روباز
خراسان رضوينمك سنگي تكروك ش م خيام نمك توس طعام مشهد - شهرك رجائي حر12موعود 16 املاك گلبهارآقاي نوائي ت 37115171000000زير زميني
خراسان رضوينمك سنگي سلطان آباد ش. توليدي و بسته بندي نمك يددار قائم خراسان مشهد - انتهاي بلوار معلم جنب عكاسي قهرمان پ 982ت6057293270000زير زميني
خراسان رضويباريتكاهيچهش. باريت كوثر توس مشهد - جاده قديم قوچان30متري امام علي بعد ازچهارراه اول درب4دست راست ت 666043923000روباز
خراسان رضويباريتچهارطاقعلي محمدشجاعيمشهد -خ فلسطين28كوچه28/3پ31ت051176210085000روباز
خراسان رضويباريتتلخابوندخانم فاطمه گنج بخش مرندیز12000
خراسان رضويبنتونيتگل كن ش. ايران كميرالتهران -خ خالد اسلامبولي كوچه14پ7ط 3 ت 8862500180000روباز
خراسان رضويبنتونيتبرون فردوسعباس محموديانمشهد - بلوارسجاد كوچه مينا4پ49ت 7618391254000روباز
خراسان رضويبنتونيتارواخش. توليدي تاوان سيليستهران-خ كريمخان زند بين ايرانشهر شمالي و خردمند ساختمان 110 ط 9 ت 830410816000روباز
خراسان رضويبنتونيتكبوتركوهش. معدن كاوان گناباد مشهد - بلوار سجادخ فرهاد نبش فرهاد 25پ 171 ت 762247708293000روباز
خراسان رضويبنتونيتنقاره خانهش ت م مينرالهاي صنعتي تهران -خ توانير كوچه گلزار پ 11 ط 3 ت 8771383670000روباز
خراسان رضويبنتونيتچاه گريك محمد جعفرمحرريفردوس - خ معلم معلم10پ3830000روباز
خراسان رضويبنتونيتقله گلياحسن رياحيفردوس روستاي دوحصاران منزل شخصي 05358333445 475000
خراسان رضويخاك نسوزكبوتركوهش م نسوزسميرمتهران - يوسف آباد خ ابن سينا پ 96 ت ك پ14338ت871336015000روباز
خراسان رضويفيروزهنيشابورتعاوني توسعه روستايي معدن فيروزه نيشابور - ص پ 645 ت 30010-316068671زير زميني
خراسان رضويگٌل سفيدچينگ كلاغ پروين رضاييتربت حيدريه - رباط سنگ ت3343-05323221180روباز
خراسان رضويفلورینکوه سفیدخانم الیزابل میناسکیان کارابید13874
خراسان رضويفلورينهلالي گنابادجلال شعيبي عمرانيمشهد - رضا شهرخ خاقاني 7 پ 198 ت 0911516422216128روباز
خراسان رضويفلورينجويمند محمد بخشي زائي گناباد - خ عدالت جنوبي كوچه 1 سمت چپ منزل شخصي ت 09151358608 22560روباز
خراسان رضويفلورينكوه سفيدبالاجلال بهلوريمشهد - جاده مپلومتر6ك كارخانه بهسنگ_روباز
خراسان رضويذغالسنگگلبانو*ش. سهامي كل معادن ايران تهران -خ استاد نجات الهي فلاح پور پ 41 ت 9-880816858000زير زميني
خراسان رضويذغالسنگآق دربند و ميانكوهيش. سهامي معادن خاورمشهد - خ تهران خ دانش شرقي شماره 337 ت 7-8543056200000زير زميني
خراسان رضويذغالسنگكيمياكك شوصديقه پورباقرانيمشهد - آزادشهربلوارامامت امامت43چهارراه2دست چپ پ35ط2ت6082315132000زير زميني
خراسان رضويآهنپلاسر سنگان خوافشرکت مجتمع نگین معادن احیا 4900000
خراسان رضويسنگ آهنسنگان خوافش. تهيه وتوليد مواد اوليه فولاد خراسانمشهد - خ كوهسنگي بين خ19و21 پ 377 ت 827031600000000روباز
خراسان رضويسنگ آهنغاركهنه بيوه ژنش. ت توليدي معدني سنگ آهن پيوه ژن مشهد -خ احمد آباد طالقاني 3 پ 120 ت 09115154936242060روباز
خراسان رضويسنگ آهنابوذرنيشاپورش. معدن سنگ آهن شتر سنگنيشابور- فلكه خيام جنب بانك صادرات ت 232312000000روباز
خراسان رضويسنگ آهننيزارش. ت توليدي معدني سنگ آهن پيوه ژن مشهد - خ احمد آباد طالقاني 3 پ 120 ت 8208621353000روباز
خراسان رضويسنگ آهنچهارسوپيوه ژن ش ت م راستين كان مشهد - بلواروكيل آباد سه راه زندان چهارراه ستاري ط1فروشگاه روزبروز1575500روباز
خراسان رضويسنگ آهنسیاه کوهش سنگ آهن جنوب خراسانمشهد 30 فرعی گاراژدارها بین 13-14 پ117 ت34114294046500روباز
خراسان رضويسنگ آهنده زمانش. باريت فلات ايرانتهران - خ سهروردي شمالي خ ميرزائي زينالي(كيهان شرقي)پ58ت84073513690000زير زميني
خراسان رضويسنگ آهنپلاسرخوافشركت مجتمع نگين معادن احياء (سهامي خاص)5 000000
خراسان رضويسنگ آهن ابوذرشرکت معدنی شتر سنگ نیشابورمشهد بلوار احمدآباد مقابل دبستان شهید رزاقی ساختمان 246 طبقه سوم ت 8414216
خراسان رضويمنگنزبرداشكند(بنسبرد)ش. كانسار صفه سهامي خاصاصفهان -خ نظرغربي ساختمان فوگو ط 2 ت 242750_روباز
خراسان رضويمنگنزنودهآقای علی نودهی11000
خراسان رضويسرب ورويتكنارش. احياء صنايع خراسانمشهد-خ سناباد شماره 459 ص پ 1334-91775 ت 81818879000زير زميني
خراسان رضويكروميتعلي آباد ش. جستجوگرسنگتهران - شهرك آپادانافاز1بلوك15ورودي4ط 2شرقي ت465339830000روباز
خراسان رضويكروميتگفت ش. معادن اسفندقه تهران -خ سميه ساختمان شماره 10 ت 9-833395400000زير زميني
خراسان رضويكروميتعلي آباد (فرومد)ش. معادن پهنستان شرق سهامي خاصشاهرود - شهرك البرز كوچه 13 پ 37 ت 3186814000روباز
خراسان رضويكروميتچاه يابوش. صنعتي و معدني كروميت خراسانمشهد - بلوار خيام خ گلايل ياس2پ77ت762640010300روباز
خراسان رضويكروميتشملق ش. كانسار قائمسبزوار-خ طالقاني 8 متري دانشسرا كوچه سنگ سفيدي بن بست انصارت6467939000روباز
خراسان رضويكروميتخروكوه سرخ علي اكبرعندليبريوش كاشمر- خ امام خميني روبروي بهداري ت0532882333011200روباز
خراسان رضويكروميتچشمه خان ش. كاوندگان سبزوارتهران - خ فاطمي خ بهشت كوچه آونگ پ 174 ت 800302110000روباز
خراسان رضويكروميتكال كادوشركت ديكرومات اصفهان
خراسان رضويكروميتگفتشرکت کاربید تجارت تهرانتهران نارمک خیابان افشاری کوی محسن حسینی پلاک 14 طبقه سوم ت 777931367400000
خراسان رضويكروميتچشمه پلنگانشرکت کاوندگان سبزوار40000
خراسان رضويكروميتاولنگ سیرشرکت کاوندگان سبزوار4000
خراسان رضويمس سرب رویتکنارشرکت احیا صنایع خراسان500508
خراسان رضويطلاكوه زرش. طلاي زرمهرمشهد - بلوارسجاد خ ميلاد10بنفشه9پ118ط2ت7670780724600روباز
خراسان رضويآگاتبايگ تربت حيدريه غلام حسين عسگريتهران - خ مرتضوي بين نواب و رودكي شماره 192 ت 6885690800روباز
خراسان رضويآگاتبايگسيداكبر رضوي نسبتربت حیدریه بايگ خ امام كوچه گلستان جنب مدرسه خطيبي- 05322823546100

در صورتی که اطلاعات معدن شما در لیست بالا درج نشده یا صحیح درج نشده است، از طریق فرم تماس با ما اطلاعات مطلوب خود را برای ما ارسال کنید تا در لیست اعمال گردد.

هم چنین شما می توانید با ثبت نام در باریار، آگهی معرفی معدن خود را در دسته “شرکت ها و اشخاص” قرار دهید.

تبلیغات

ارسال نظر

 • android

  اپلیکیشن باریار

  با در ۲۸ تیر, ۱۳۹۵ - 5 نظرات

  امکانات اپلیکیشن باریار: ثبت اعلام بار داخلی و بین المللی و درخواست بار ثبت آگهی درخواست کار و استخدام در حوزه حمل و نقل بار ثبت آگهی خرید و فروش کامیون و کامیونت و وانت ثبت آگهی عمومی مشاهده مشخصات شرکت های حمل ونقل داخلی و بین المللی مشاهده اخبار مربوط به حمل و نقل […]

 • mine

  لیست معادن استان کرمان به همراه نشانی و شماره تلفن تماس

  با در ۲۷ بهمن, ۱۳۹۴ - 0 نظرات

  لیست معادن استان کرمان به همراه نشانی(آدرس)، شماره تلفن تماس، نام معدن، ماده معدنی، بهره بردار، میزان ذخیره و روش استخراج در صورتی که اطلاعات معدن شما در لیست بالا درج نشده یا صحیح درج نشده است، از طریق فرم تماس با ما اطلاعات مطلوب خود را برای ما ارسال کنید تا در لیست اعمال […]

 • mine

  لیست معادن استان اصفهان به همراه نشانی و شماره تلفن تماس

  با در ۲۵ بهمن, ۱۳۹۴ - 0 نظرات

  لیست معادن استان اصفهان به همراه نشانی(آدرس)، شماره تلفن تماس، نام معدن، ماده معدنی، بهره بردار، میزان ذخیره و روش استخراج در صورتی که اطلاعات معدن شما در لیست بالا درج نشده یا صحیح درج نشده است، از طریق فرم تماس با ما اطلاعات مطلوب خود را برای ما ارسال کنید تا در لیست اعمال […]

 • mine

  لیست معادن استان یزد به همراه نشانی و شماره تلفن تماس

  با در ۲۷ بهمن, ۱۳۹۴ - 0 نظرات

  لیست معادن استان یزد به همراه نشانی(آدرس)، شماره تلفن تماس، نام معدن، ماده معدنی، بهره بردار، میزان ذخیره و روش استخراج در صورتی که اطلاعات معدن شما در لیست بالا درج نشده یا صحیح درج نشده است، از طریق فرم تماس با ما اطلاعات مطلوب خود را برای ما ارسال کنید تا در لیست اعمال گردد. […]

 • n00151988-b

  نرخ حمل باربین شهری

  با در ۹ آذر, ۱۳۹۴ - 5 نظرات

    نرخ پایه کرایه حمل از مبدا شهرستان اصفهان و پایانه شرق/سال ۱۳۹۴ — دانلود نرخ پایه کرایه حمل از مبدا شهرستان اردستان/سال ۱۳۹۴ — دانلود نرخ پایه کرایه حمل از مبدا شهرستان خور/سال ۱۳۹۴ — دانلود نرخ پایه کرایه حمل از مبدا شهرستان فریدن/سال ۱۳۹۴ — دانلود نرخ پایه کرایه حمل از مبدا شهرستان […]

تبلیغات

 • Ad 1
 • Ad 2
 • Ad 3
 • Ad 4