خوش آمدید ، میهمان ! ورود عضویت  
ارسال آگهی

لیست معادن استان خراسان جنوبی به همراه نشانی و شماره تلفن تماس

معادن ۲۵ بهمن, ۱۳۹۴

لیست معادن استان خراسان جنوبی به همراه نشانی(آدرس)، شماره تلفن تماس، نام معدن، ماده معدنی، بهره بردار، میزان ذخیره و روش استخراج

نام استانماده معدنىنام معدننام بهره بردارنشاني بهره بردارميزان ذخيره (هزار تن)روش استخراج
خراسان جنوبيآهكآهك لاخ سفيدحسين رضائينهبندان روستای خوانشرف 607500روباز
خراسان جنوبيآهكآوازشركت قند قهستاناسدیه کارخانه قند قهستان1950000روباز
خراسان جنوبيمارندره کی هیشرکت سیمان قاین قاین- کارخانه سیمان12400000روباز
خراسان جنوبيآهککوه عاشقانشرکت سیمان قاین قاین- کارخانه سیمان28600000روباز
خراسان جنوبيگچگچ افضل آبادشركت معدني دماوندتهران-خ دکتربهشتی خ پاکستان کوی دوم پ31800000روباز
خراسان جنوبيسنگ لاشهدستگرد شركت دستگرد شرقبيرجند - خ شهیدمحلاتی تقاطع توحید پلاک 222840000روباز
خراسان جنوبيسنگ لاشهسرخان اسدالله چاپاريبيرجند -سجادشهرخ 15خردادن پلاک 2965000000روباز
خراسان جنوبي سنگ لاشه و مالونماركوهابراهيم دستگرديبيرجند - خ کوشه ای کارگران10پلاک 6350000روباز
خراسان جنوبيمرمريتفدشكشركت گدارسفيد بيرجندبيرجند - خ معلم 52 پ 181900000روباز
خراسان جنوبيمرمريتگلمحمد مهدي نژادبيرجند - خ غفاری خ جرجانی پلاک 49130000روباز
خراسان جنوبيسنگ لاشه مرمريتيكلاته زرد موداحمد نخعيبيرجند - خ انقلاب بین انقلاب 2و4 تعمیرگاه مهدی895000روباز
خراسان جنوبيمرمریتگرمابشرکت تعاونی معدنی گلستانگنابادبلوارطالقانی نرسیده به میدان بسیج پ2742000000روباز
خراسان جنوبيمرمریتچشمه علیابراهیم علی اکبري ثانیگناباد شهداء9 پلاک321400000روباز
خراسان جنوبيمرمریتقلعه دخترشركت شكيلا سنگبيرجند -توحيد7 - پلاك 24150000روباز
خراسان جنوبيتراورتنبیهودسیامک توتونچیمشهدجاده سنتوکیلومتر1سنگبری آریا42000روباز
خراسان جنوبيگرانيتشاهكوه1شركت صبح احرارنهبندان خ شهیدرجائی ص -پ 158 و تهران ص پ 19395/5481 5485000روباز
خراسان جنوبيگرانيتزهكشركت احرار سپاهاناصفهان میدان امام خمینی بعدازمسجدباب الرحمه330000روباز
خراسان جنوبيگرانيتدهوشركت رزانتهران شهرک غرب فاز7توحید1پ126طبقه4 و نهبندان-ص پ 1578580000روباز
خراسان جنوبيگرانيترز ايرانشركت تعاوني طرح وتوسعه جنوبنهبندان - خ شهید آتشدوست روبروی سالن فردوسی ص پ 1513500000روباز
خراسان جنوبيگرانيتتالارانشركت تعاوني معدني خاراسنگبيرجند-خ غفاری-کوچه فرهنگ پلاک5876000روباز
خراسان جنوبيگرانيتتمام دهفاطمه يزدانمهربيرجند-خ غفاری-کوچه فرهنگ پلاک58180000روباز
خراسان جنوبيگرانيتدوچاهيزهرا حسين پوربيرجند-خ غفاری-کوچه فرهنگ پلاک58550000روباز
خراسان جنوبيگرانيتخواجه دوچاهيعباس حسين پوربيرجند-خ غفاری-کوچه فرهنگ پلاک5880000روباز
خراسان جنوبيگرانيتده مرغشركت معادن قدس رضويمشهد-آزادشهر-بعد ازميدان معلم -نبش معلم24و نهبندان-ص .پ 1091200000روباز
خراسان جنوبيگرانيتگرانيت انجيره‌ايمحمدطلوعتهران -شهرک غرب - فاز 7 - توحید1 - پ126- طبقه42300000روباز
خراسان جنوبيگرانيتكوجينمحبوبه كاظميبيرجند-مدرس13طبقه فوقانی فروشگاه شاهد300000روباز
خراسان جنوبيگرانيتشاهكوه 2شركت معدني مواد نسوز بيرجندتهران-يوسف آباد-خ ابن سينا پ96 -سربیشه جنب رستوران هامون3800000روباز
خراسان جنوبيگرانيتلندك (شاهكوه 3)شركت معدني مواد نسوز بيرجندتهران-يوسف آباد-خ ابن سينا پ96 -سربیشه جنب رستوران هامون3500000روباز
خراسان جنوبيگرانيتگلچين شاهكوهشركت اكتشاف استخراجي گرگين تهران-خ ميرداماد-برج آرين-طبقه 6 شرقي-شماره 23-پ174650000روباز
خراسان جنوبيگرانيتكلاته حسين الله شركت توسعه صادرات معادن گلسنگ شرقمشهدکوی آب وبرق کد پستی91789553851000000روباز
خراسان جنوبيگرانيتچاه شيرينشركت كوجين نهبندانبيرجند -نبش غفاری34 طبقه دوم80000روباز
خراسان جنوبيگرانيتچارده نهبندانمرضيه عجمينهبندان-کوی آزادگان مقابل استخرشنامنزل طاهری340000روباز
خراسان جنوبيگرانيتكلاته جنگلشركت معادن قدس رضويمشهد-آزادشهر-بعد ازميدان معلم -نبش معلم24و نهبندان-ص .پ 109825000روباز
خراسان جنوبيگرانيتگلسنگمريم جمالزائينهبندان كوي بسيج - آزادي 4 منزل حبيب اله جمالزائي50000روباز
خراسان جنوبيگرانيتگزيكجلال بهلوريمشهد بلوار خیام 1 پلاک 4180000روباز
خراسان جنوبيگرانيتپاتينگجلال بهلوريمشهد بلوار خیام 1 پلاک 411290000روباز
خراسان جنوبيگرانيتآوازشركت تلاش و توكلمشهد بلوار خیام خ23مجتمع نسترن پ770000روباز
خراسان جنوبيگرانيتباقرانحسن كرمانيبيرجند - خ12فروردین پلاک24250000روباز
خراسان جنوبيگرانيتبام گزيكبيرجند سنگ آرابيرجند - غفاری 2پلاک15400000روباز
خراسان جنوبيگرانيتچاه سليمان يشم خارابيرجند - خ فردوسی مقابل پارک سرو داخل کوچه طبقه اول4500000روباز
خراسان جنوبيگرانيتالنگ گزيكفاطمه سلطان احمدي مقدمبيرجند-خ توحید بیست متری امام موسی صدر غربی پلاک26340000روباز
خراسان جنوبيگرانيتسولابست عليرضا بنازادهبيرجند - طالقانی 3پلاک 4521400روباز
خراسان جنوبيگرانيتسفال بندشركت پارس گرانيتسربیشه کوی انقلاب میلان 1 پ62150000روباز
خراسان جنوبيگرانيتخضرا جنوبيشركت تهيه و توليد مواد نسوز كشورتهران خ یوسف آبادخ ابن سینا شماره96200000روباز
خراسان جنوبيگرانيتسيان كوهشركت زمرد گستر بيرجندبيرجند - مدرس66اولین درب سمت چپ972000روباز
خراسان جنوبيگرانيتباغ سنگيشركت معدني مرجان بيرجنديزدكيلومتر12جاده تفت شهرك صنعتي سفيدكوه سنگبري مرجان400000روباز
خراسان جنوبيگرانيتماخونيكشركت زمرد گستر بيرجندبيرجند - مدرس66اولین درب سمت چپ3600000روباز
خراسان جنوبيگرانيتكنيفشركت حفاري آتشباري سعيرتهران-خ بهشتی پلاک220طبقه دوم1850000روباز
خراسان جنوبيگرانيتطوس گرانيتطوس گرانيتبيرجند - معلم22کوچه اول پ 3/14250000روباز
خراسان جنوبيگرانيتجاجمحمد رجائيبيرجند -خ غفاری شهرک گلهاکوچه نیلوفرپ95 140000روباز
خراسان جنوبيگرانيتسامان سنگشركت سامان سنگیزدکیلومتر12جاده تفت شهرک صنعتی سفیدکوه سنگبری مرجان55800روباز
خراسان جنوبيگرانيتخضرا شماليشركت تهيه و توليد مواد نسوز كشورتهران خ یوسف آبادخ ابن سینا شماره9130000روباز
خراسان جنوبيگرانيتتوتستانشركت معادن قدس رضويمشهد-آزادشهر-بعد ازميدان معلم -نبش معلم24و نهبندان-ص .پ 10960000روباز
خراسان جنوبيگرانيتدامدامهشركت كالا سيمين بيرجند - پاسداران25 پ 24130000روباز
خراسان جنوبيبازالتگوريدشركت تعاوني اورانوسبيرجند - طالقانی-طبقه فوقانی بانک ملت 575000روباز
خراسان جنوبيتوفسربيشهغلامرضا محمد نژادبيرجند - خ فردوسی مقابل بوستان سرو ساختمان سرو50000روباز
خراسان جنوبيكائولنچاه گنبدناهيد غلامرضانژادفردوس بلواربعثت6پ 34155000روباز
خراسان جنوبيكائولننادر فردوساسداله غلامرضانژادفردوس بلواربعثت6پ 34394100روباز
خراسان جنوبيخاك صنعتيزيراچصنايع كاشي نيلوفربيرجند - شهرک صنعتی650000روباز
خراسان جنوبيفلدسپات بمرودشرکت سیم آوران خراسانمشهدبلوارامامت6پلاک8200000روباز
خراسان جنوبيدولوميتآبگرمشركت تهيه و توليد مواد نسوز كشورتهران خ یوسف آباد خ ابن سینا شماره96200000000روباز
خراسان جنوبيپرليتسربيشهشركت توليدي معدني گوسيان سربيشهمشهد ص پ 119-91865250000روباز
خراسان جنوبيبنتونيتاشكفتوكشركت فدك كاوانبيرجند - سجاد4 پلاک 281280000روباز
خراسان جنوبيبنتونيتبوته گزشركت ايران كميرالتهران خ خالد اسلامبولی کوچه14 پ7طبقه 3شماره5100000روباز
خراسان جنوبيبنتونيتاناورمهدي رساييبيرجند - میدان بهشتی سجاد4پ28780000روباز
خراسان جنوبيبنتونيتگلستانفاطمه بياباني نژادبيرجند - خ قائم کوچه شهیدپوررساپلاک5260000روباز
خراسان جنوبيبنتونیتگریمنجشرکت سیلیکات خراسانمشهدخ احمدآباد فلاحی2شماره691350000روباز
خراسان جنوبيبنتونیتتیغابحسین ناصریگناباد خ شهیدشوریده کوچه نخل پلاک 6300000روباز
خراسان جنوبيبنتونيتحوض حافظ سه قلعهشركت پودرسازانتهران بلوارکشاورزغربی بعدازتقاطع کارگرنبش کوچه حمصیان پ1370000روباز
خراسان جنوبيبنتونيتسه قلعهحميد اقساميکرمان-خ سعدی کوچه سهيل پ38300000روباز
خراسان جنوبيبنتونيتچاه طالبمجيد كفاشمشهدقاسم آبادبلوارادیب ادیب6پ9377000روباز
خراسان جنوبيبنتونيتحساميهشركت تهران رس كيمياتهران-خ نجات الهی جنوبی25 طبقه230000روباز
خراسان جنوبيبنتونيتچاه كشميرشركت معدني كان سالارمشهد بلوارسازمان آب چهارراه ششصد دستگاه آپارتمانهای فرهنگیان بلوک1پ883458روباز
خراسان جنوبيبنتونيتچاه گلستان سه قلعهشركت خاكهاي صنعتي شرقتهران-سهروردی شمالی کوچه فیروزه پ5طبقه3790000روباز
خراسان جنوبيبنتونيتنوبهارعباس احمديمشهد خ آبکوه آفرین شمالی کفاش غربی پ302186000روباز
خراسان جنوبيمنيزيتترشك محمدي و افضل آبادشركت معدني مواد نسوز بيرجندتهران-يوسف آباد-خ ابن سينا پ96 -سربیشه جنب رستوران هامون1714000روباز
خراسان جنوبيمنيزيتحوض سفيدشركت معدني مواد نسوز بيرجندتهران-يوسف آباد-خ ابن سينا پ96 -سربیشه جنب رستوران هامون60000روباز
خراسان جنوبيمنيزيتشيركوهك شركت معدني مواد نسوز بيرجندتهران-يوسف آباد-خ ابن سينا پ96 -سربیشه جنب رستوران هامون130000روباز
خراسان جنوبيمنيزيتسرلرد شركت معدني مواد نسوز بيرجندتهران-يوسف آباد-خ ابن سينا پ96 -سربیشه جنب رستوران هامون109000روباز
خراسان جنوبيمنيزيتخاكشوران شركت معدني مواد نسوز بيرجندتهران-يوسف آباد-خ ابن سينا پ96 -سربیشه جنب رستوران هامون128000روباز
خراسان جنوبيمنيزيتخونيك شماليشركت معدني مواد نسوز بيرجندتهران-يوسف آباد-خ ابن سينا پ96 -سربیشه جنب رستوران هامون100000روباز
خراسان جنوبيمنيزيتشاهدژشركت معدني مواد نسوز بيرجندتهران-يوسف آباد-خ ابن سينا پ96 -سربیشه جنب رستوران هامون155500روباز
خراسان جنوبيمنيزيتترشاب شركت معدني مواد نسوز بيرجندتهران-يوسف آباد-خ ابن سينا پ96 -سربیشه جنب رستوران هامون25000روباز
خراسان جنوبيمنيزيتمنيزيت شيرشترشركت منيزيت ايرانتهران خ سهروردي شمالي كوچه فيروزه پ5 12000روباز
خراسان جنوبيمنيزيتآساكوهكشركت منيزيت ايرانتهران خ سهروردي شمالي كوچه فيروزه پ5 40000روباز
خراسان جنوبيمنيزيتچشمه حسن كاظم شركت تعاوني معدني كانشرقبيرجند -خ فردوسی مقابل بوستان سرو ساختمان سرو10000روباز
خراسان جنوبيمنيزيتميناخو شركت معدني مواد نسوز بيرجندتهران-يوسف آباد-خ ابن سينا پ96 -سربیشه جنب رستوران هامون17500روباز
خراسان جنوبيمنيزيتكلاته عرباناسماعيل يوسفيبيرجند - خ حکیم نظاری13 کوچه شهیدحسین زاده پ 2418000روباز
خراسان جنوبيمنيزيتچاهخوشركت معدني مواد نسوز بيرجندتهران-يوسف آباد-خ ابن سينا پ96 -سربیشه جنب رستوران هامون60000روباز
خراسان جنوبيمنيزيتاسپيكيشركت معدني مواد نسوز بيرجندتهران-يوسف آباد-خ ابن سينا پ96 -سربیشه جنب رستوران هامون145600روباز
خراسان جنوبيمنيزيتچهكندوكشركت تعاوني و معدني شرق خراسانمشهدکیلومتر 18جاده سنتومقابل لعاب مشهدپشت ماشین سازی صنایع غذایی40000روباز
خراسان جنوبيمنيزيتپرسرخ ساوريشركت تعاوني و معدني شرق خراسانمشهدکیلومتر 18جاده سنتومقابل لعاب مشهدپشت ماشین سازی صنایع غذایی65000روباز
خراسان جنوبيمنيزيت كسرابشركت تهيه و توليد مواد نسوز كشورتهران خ یوسف آبادخ ابن سینا شماره967600روباز
خراسان جنوبيمنيزيت و گل سفيدكال سرخاسماعيل گنجيبيرجند - نبوت 21 پلاک 4424600روباز
خراسان جنوبيآزبستحاجات شماليشركت پنبه نسوز نهبنداننهبندان-روستای حاجات معدن حاجات20000000روباز
خراسان جنوبيگل سفيدگل سفيدشيرشتر شركت گل سفيد نمونه بيرجندبيرجند-انتهای خ توحیدروبروي تعاونی مسکن ایران منیزیا میلان دوم قطعه سوم 2000روباز
خراسان جنوبيگل سفيدحسين آباد غينابمحمد رحيميسربیشه روستای چاه پنج سر3700روباز
خراسان جنوبيبوکسیتخضریمهدی آساییخضری میلان اول شهرک پ 62150000روباز
خراسان جنوبيكروميتكروميت بندانشركت معدن نهبندانتهران- سعادت آبادخ دشت بهشت نرسیده به بلواربهزادساختمان یاسمن طبقه 2 350000روباز
خراسان جنوبيكروميتكروميت شند اسد عبدالناصر جمالزائينهبندان روستای حاجات13400روباز
خراسان جنوبيكروميتكروميت چشمه انجيركرم جمالزائينهبندان روستای حاجات15000روباز
خراسان جنوبيكروميتگلابمريم آرگينيبيرجند - مدرس34پلاک618490روباز
خراسان جنوبيكروميتچاه پنج سرعلي مالدارشاهرودمیامی روستای فرمه کوچه جنان25000روباز
خراسان جنوبيكروميتكنيفغلام درحيسربيشه - درح منزل شخصی14000روباز
خراسان جنوبيمسقلعه زريشركت ميناكانبیرجند صندوق پستی 321314875زيرزميني

در صورتی که اطلاعات معدن شما در لیست بالا درج نشده یا صحیح درج نشده است، از طریق فرم تماس با ما اطلاعات مطلوب خود را برای ما ارسال کنید تا در لیست اعمال گردد.

هم چنین شما می توانید با ثبت نام در باریار، آگهی معرفی معدن خود را در دسته “شرکت ها و اشخاص” قرار دهید.

تبلیغات

ارسال نظر

 • android

  اپلیکیشن باریار

  با در ۲۸ تیر, ۱۳۹۵ - 5 نظرات

  امکانات اپلیکیشن باریار: ثبت اعلام بار داخلی و بین المللی و درخواست بار ثبت آگهی درخواست کار و استخدام در حوزه حمل و نقل بار ثبت آگهی خرید و فروش کامیون و کامیونت و وانت ثبت آگهی عمومی مشاهده مشخصات شرکت های حمل ونقل داخلی و بین المللی مشاهده اخبار مربوط به حمل و نقل […]

 • mine

  لیست معادن استان کرمان به همراه نشانی و شماره تلفن تماس

  با در ۲۷ بهمن, ۱۳۹۴ - 0 نظرات

  لیست معادن استان کرمان به همراه نشانی(آدرس)، شماره تلفن تماس، نام معدن، ماده معدنی، بهره بردار، میزان ذخیره و روش استخراج در صورتی که اطلاعات معدن شما در لیست بالا درج نشده یا صحیح درج نشده است، از طریق فرم تماس با ما اطلاعات مطلوب خود را برای ما ارسال کنید تا در لیست اعمال […]

 • mine

  لیست معادن استان اصفهان به همراه نشانی و شماره تلفن تماس

  با در ۲۵ بهمن, ۱۳۹۴ - 0 نظرات

  لیست معادن استان اصفهان به همراه نشانی(آدرس)، شماره تلفن تماس، نام معدن، ماده معدنی، بهره بردار، میزان ذخیره و روش استخراج در صورتی که اطلاعات معدن شما در لیست بالا درج نشده یا صحیح درج نشده است، از طریق فرم تماس با ما اطلاعات مطلوب خود را برای ما ارسال کنید تا در لیست اعمال […]

 • mine

  لیست معادن استان یزد به همراه نشانی و شماره تلفن تماس

  با در ۲۷ بهمن, ۱۳۹۴ - 0 نظرات

  لیست معادن استان یزد به همراه نشانی(آدرس)، شماره تلفن تماس، نام معدن، ماده معدنی، بهره بردار، میزان ذخیره و روش استخراج در صورتی که اطلاعات معدن شما در لیست بالا درج نشده یا صحیح درج نشده است، از طریق فرم تماس با ما اطلاعات مطلوب خود را برای ما ارسال کنید تا در لیست اعمال گردد. […]

 • n00151988-b

  نرخ حمل باربین شهری

  با در ۹ آذر, ۱۳۹۴ - 5 نظرات

    نرخ پایه کرایه حمل از مبدا شهرستان اصفهان و پایانه شرق/سال ۱۳۹۴ — دانلود نرخ پایه کرایه حمل از مبدا شهرستان اردستان/سال ۱۳۹۴ — دانلود نرخ پایه کرایه حمل از مبدا شهرستان خور/سال ۱۳۹۴ — دانلود نرخ پایه کرایه حمل از مبدا شهرستان فریدن/سال ۱۳۹۴ — دانلود نرخ پایه کرایه حمل از مبدا شهرستان […]

تبلیغات

 • Ad 1
 • Ad 2
 • Ad 3
 • Ad 4